Nationale Monumentenorganisatie en Van Lanschot bundelen krachten in realisatie Online Monumentenplatform

  • De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en Van Lanschot bundelen hun krachten in de realisatie van een online vraag- en aanbodplatform voor de (ver)koop en (ver)huur van  monumenten en het beleven van monumenten tijdens evenementen
     
  • Het NMo Monumentenplatform maakt op deze manier de mooiste plekken voor iedereen toegankelijk en biedt relevante informatie over alle monumenten in Nederland
     
  • Livegang platform gepland najaar 2018 

Amersfoort, 18 mei 2018 -

Het nieuwe online Monumentenplatform van NMo biedt een snelle ingang naar alles wat de consument wil weten over het (ver)kopen, (ver)huren, beleven, beheren of bekijken van monumenten. NMo lanceert het online platform in het najaar van 2018 met als doel een gemeenschappelijke plaats te creëren waar vraag en aanbod samenkomen, bedoeld voor zowel particulieren als bedrijven.

Het platform is een initiatief vanuit de NMo. Robert Quarles van Ufford, directeur NMo: 'We merken dagelijks dat er veel komt kijken bij het kopen, verkopen, verhuren of verbouwen van een monument. Denk aan vergunningen, verzekeringen en allerlei regelgeving op het gebied van financiering. Er is hier weliswaar veel informatie over beschikbaar, maar dit is niet gecentraliseerd. Met dit platform willen we daar verandering in brengen. Met dit online platform heeft iedereen toegang tot de mooiste monumentale plekken van Nederland, inclusief alle relevante informatie. Wij willen partijen met elkaar verbinden om duurzaam bezit, beheer en gebruik van monumenten te bevorderen, en zijn verheugd daarbij Van Lanschot als partner te mogen aankondigen.'

Een modern en transparant platform dat actuele informatie biedt over monumenten voor eigenaren, bedrijven en het grote publiek sluit naadloos aan bij de filosofie van
Van Lanschot om alles van waarde te beschermen, te laten groeien en door te geven aan volgende generaties. Dat gaat verder dan het behoud en de opbouw van vermogen voor onze klanten of de financiële waarde die we creëren voor onze aandeelhouders. Het gaat ook om het creëren van maatschappelijke waarde als verbinder, verantwoorde belegger, werkgever en sponsor.
'Dit nieuwe platform sluit uitstekend aan bij onze duurzame ambitie. Daarom ondersteunen we dit NMo initiatief van harte', aldus Pieter de Gelder, directeur Verenigingen en Stichtingen van Van Lanschot.

Naast de informatie op het gebied van vraag en aanbod, geeft het online platform ook meteen inzicht in de evenementen en verscheidene lidmaatschappen van de bij de NMo aangesloten monumentenorganisaties. Partners van het digitale platform zijn op dit moment al de leden van de NMo: Vereniging Natuurmonumenten, Vereniging Hendrick de Keyser, Staatsbosbeheer, 'Landschappen NL', 'BOEi', 'Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV en NV Monumentenfonds Brabant. Daarnaast is Donatus partner van het digitale platform.

Bent u ook geïnteresseerd in een partnerschap of wilt u meer weten over het Monumentenplatform? Neem dan contact op met:

Over de Nationale Monumentenorganisatie (NMo)
NMo wil monumenten efficiënt behouden en beheren. Dit doet ze door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven zonder gebonden te zijn aan een thema of geografische regio. Zo biedt de NMo een onderkomen aan monumenten die buiten het bereik van bestaande organisaties voor monumentenbehoud vallen. Op deze manier voorziet de NMo in een sterke behoefte in de van oorsprong versnipperde Nederlandse monumentenwereld. Naast het beheer van een groot aantal monumenten organiseert de NMo kennisoverdracht, bundelt zij expertise en biedt zij dienstverlening aan voor de monumentensector.

Over Van Lanschot
Van Lanschot, onderdeel van Van Lanschot Kempen, is de oudste gespecialiseerde private bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot Kempen is als wealth manager, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten.

Bijlage