Intervest Offices & Warehouses: Resultaat van het keuzedividend in aandelen voor boekjaar 2017

· Aandeelhouders kiezen voor 57,5% van de aandelen voor keuzedividend

· Versterking van het eigen vermogen met € 10 miljoen

De aandeelhouders van de gereglementeerde vastgoedvennootschap Intervest Offices & Warehouses (hierna 'Intervest') hebben voor 57,5% van hun dividendgerechtigde aandelen geopteerd voor de inbreng van hun dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van het dividend in cash.

Dit leidt voor Intervest tot een versterking van het eigen vermogen van € 10,0 miljoen (kapitaal en uitgiftepremie) door middel van de creatie van 485.819 nieuwe aandelen. Het totaal aantal aandelen Intervest bedraagt hierdoor vanaf vandaag, 22 mei 2018, 18.891.443. De overige dividenden worden in cash uitbetaald voor een totaal brutobedrag van € 14,8 miljoen (inclusief roerende voorheffing).

Deze kapitaalverhoging zorgt voor een daling van de schuldgraad met 1,4% in vergelijking met een 100% dividenduitkering in cash. Na de dividenduitkering bedraagt de schuldgraad van Intervest circa 45,8%. De niet in cash uitbetaalde middelen zal Intervest aanwenden ter financiering van haar groeiplannen waarbij de verdere uitbreiding in logistiek vastgoed en de heroriëntering in de kantorenportefeuille de leidraad zijn.

De effectieve afwikkeling van de dividenduitkering zal op woensdag 23 mei 2018 plaatsvinden waarbij, in functie van de keuze van de aandeelhouder, (i) de nieuwe aandelen, uitgegeven in ruil voor de inbreng van dividendrechten, zullen worden geleverd, of (ii) het dividend over 2017 in cash zal worden uitbetaald, of (iii) een combinatie van beide voorgaande betalingsmodaliteiten zal plaatsvinden.

De nieuw gecreëerde aandelen noteren vanaf woensdag 23 mei 2018 en zijn vanaf dan verhandelbaar op Euronext Brussels. De nieuwe aandelen zijn deelgerechtigd in de resultaten van Intervest met ingang op 1 januari 2018 (eerste dividend betaalbaar in mei 2019).

Volledig persbericht:

Bijlage