Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corbion verleent goedkeuring aan management-benoemingen en dividend

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion , die op 25 mei 2018 is gehouden, heeft goedkeuring verleend aan de herbenoeming van CFO Eddy van Rhede van der Kloot voor een tweede termijn.

De Raad van Commissarissen van Corbion is verheugd te kunnen aankondigen dat de overeenkomst van opdracht met Eddy van Rhede van der Kloot, CFO, wordt verlengd met een periode van nog eens vier jaar (mei 2018 - mei 2022).

Mathieu Vrijsen, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "We zijn bijzonder ingenomen met de herbenoeming van de heer Van Rhede van der Kloot voor een tweede termijn van vier jaar. Met deze herbenoeming, die volgt op de herbenoeming van CEO Tjerk de Ruiter afgelopen jaar, hebben we ons verzekerd van continuering van hun leiderschap, zodat Corbion kan voortbouwen op de behaalde resultaten tot nog toe en het potentieel van de nieuwe strategie Creating Sustainable Growth ten volle kan benutten."

De aandeelhouders van Corbion stemden voorts in met de herbenoeming van de heer Rudy Markham als vicevoorzitter en van Steen Riisgaard als lid van de Raad van Commissarissen.

De aandeelhoudersvergadering verleende ook goedkeuring aan het voorgestelde dividend van € 0,56 per gewoon aandeel over boekjaar 2017. Het dividend wordt geheel in contanten uitgekeerd en is in beginsel onderworpen aan de Nederlandse dividendbelasting van 15%.

De ex-dividend datum is 29 mei 2018, de 'record' datum is 30 mei 2018 en het dividend wordt betaalbaar gesteld op 5 juni 2018.

Bijlage