Ease2pay verkrijgt financiering

In vervolg op het persbericht van 11 april jl. waarin Ease2pay N.V. bekend maakte de overname van de MyOrder activiteiten te willen financieren  middels een uitgifte van nieuwe aandelen, melden wij nu dat vanuit een grootaandeelhouder een overbruggingsfinanciering tegen 5% rente ter beschikking is gesteld. Deze overbruggingsfinanciering zal in stand blijven totdat er later dit jaar een besluit is genomen over de wijze waarop de overname gefinancierd zal worden. . Het besluit tot overname van de MyOrder activiteiten wordt op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van hedenmiddag 13.00 uur ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd.

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay is een transactieplatform voor betalen en loyaliteit waarmee je van iedere smartphone een pinterminal maakt. De app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa's of pinterminals.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 30 mei 2018

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik).

Verdere informatie:        EASE2PAY N.V., G.J. van Lookeren Campagne, Tel. 010 3074619
Corporate website:        www.ease2paynv.com

Klik op onderstaande link voor het volledige persbericht

                                                       

Bijlage