Umicore - Verwerving van eigen aandelen

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 22 december 2016, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

Datum van aankoop Aantal aandelen % van totaal aantal aandelen Gemiddelde prijs (€) Hoogste prijs (€) Laagste prijs (€)
28/05/2018 27,500 0.01% 48.14 48.45 47.90
29/05/2018 80,000 0.03% 47.34 47.93 47.05
30/05/2018 52,000 0.02% 49.14 49.99 47.71
31/05/2018 85,000 0,03% 48.67 49.89 48.38
01/06/2018 75,000 0,03% 49.27 49.60 48.64
Totaal voor de week 319,500 0.13% 48.51 49.99 47.05
Totaal in 2018 319,500 0.13% 48.51 49.99 47.05

Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnen hier geraadpleegd worden.

Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38                    evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                          eva.behaeghe@umicore.com

Bijlage