MDxHealth sluit licentieovereenkomst met Philips voor gebruik prostaatkanker-biomarker

NIEUWSBERICHT                                                                          

                                                                                                                

MDxHealth sluit wereldwijde licentieovereenkomst met Philips voor gebruik prostaatkanker-biomarker in nieuwe prostaatkankertest

Overeenkomst met Philips N.V. brengt lancering van InformMDx(TM) dichterbij

HERSTAL, BELGIË en NIJMEGEN, NEDERLAND, 6 juni 2018 - MDxHealth SA ('MdxHealth', of 'de "Onderneming'), ( Euronext Brussel: MDXH.BR), mondiaal leidend in moleculaire diagnostiek voor urologische kankers, heeft een wereldwijde licentieovereenkomst gesloten met Philips N.V. (" Philips ") ten aanzien van de rechten voor de productie en commercialisering door MDxHealth van een prognostische testkit met Philips ' onlangs gevalideerde prognostische prostaatkanker-biomarker, fosfodiësterase-4D7 ("PDE4D7"). De test is gebaseerd op technologie die door Philips Research en de Universiteit van Glasgow (Schotland) gezamenlijk werd ontwikkeld.

De overeenkomst stelt MDxHealth in staat te starten met de voorbereidingen voor de commerciële lancering van InformMDx(TM), een op weefsel gebaseerde test die gebruik maakt van PDE4D7 en die patiënten kan stratificeren naar risico van ziekteprogressie en de ontwikkeling van secundaire tumoren. MDxHealth voorziet dat InformMDx artsen bruikbare informatie zal kunnen verschaffen die hen kan helpen bij het nemen van behandelingsbeslissingen na de biopsiebehandeling op het moment van diagnose, dan wel na de chirurgische verwijdering van de prostaat. Alleen al in de VS zouden meer dan 150.000 patiënten per jaar kunnen profiteren van de InformMDx-test.

PDE4D7 is onlangs gevalideerd in een studie met 503 patiënten, gepubliceerd in het tijdschrift European Urology Focus, waarin op basis van 10-15 jaar follow-upgegevens de onafhankelijke prognostische en incrementele waarde van PDE4D7 werd bevestigd in vergelijking met de vastgestelde klinische risicomaatstaf; (https://www.eu-focus.europeanurology.com).

Financiële details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

Dr. Jan Groen, Chief Executive Officer van MDxHealth :

"Dit is een belangrijke deal die ons een stap dichterbij de lancering van InformMDx brengt, onze vierde commerciële test waarvan wij denken dat deze waardevol zal zijn bij de informatievoorziening van artsen benodigd om goed geïnformeerde therapeutische beslissingen te kunnen nemen voor mannen die net zijn gediagnosticeerd met prostaatkanker. In lijn met onze groeistrategie zullen we de breedte en het bereik van ons diagnostische aanbod blijven uitbreiden, aangezien de vraag naar bruikbare en kosteneffectieve diagnose en monitoring van patiënten in de gezondheidszorgsystemen wereldwijd toeneemt."

Over MDxHealth

MDxHealth is een internationaal opererende healthcare onderneming die gerichte moleculair diagnostische informatie levert voor het personaliseren van de diagnose en behandeling van kanker. De tests van de onderneming zijn gebaseerd op gepatenteerde genetische, epigenetische (methylatie) en andere moleculaire technologieën en helpen artsen bij de diagnose van urologische kankers, de prognose van het risico op terugkeer en de voorspelling van de respons op een specifieke therapie. Het Europese hoofdkantoor van MDxHealth is gevestigd in Herstal, België, met laboratoriumoperaties in Nijmegen, Nederland en Amerikaanse hoofdkantoren en laboratoriumactiviteiten in Irvine, Californië.

Bezoek voor meer informatie bezoek de website mdxhealth.com en volg ons op social media: twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth en linkedin.com/company/mdxhealth.

Voor nadere informatie:

MDxHealth

Dr. Jan Groen, CEO

US: +1 949 812 6979

BE: +32 4 257 70 21

Info@mdxhealth.com

 
 

Jean-Marc Roelandt, CFO

BE: +32 (0) 4 257 70 21

NL: +31 (0) 88 327 2727

IR@mdxhealth.com
LifeSpring LifeSciences Communication, Amsterdam

Leon Melens

NL: +31 6 538 16 427

lmelens@lifespring.nl

 
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Chris Welsh & Hendrik Thys
UK: +44 20 3709 5701

mdxhealth@consilium-comms.com

 

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen en schattingen met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van MDxHealth en de markt waarin het opereert. Dergelijke verklaringen en schattingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die redelijk werden geacht maar mogelijk niet correct blijken te zijn. Feitelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen, kunnen afhankelijk zijn van factoren die buiten de controle van het bedrijf liggen en kunnen wezenlijk verschillen. MDxHealth wijst nadrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken om enige verandering in haar verwachtingen met betrekking tot die verwachtingen weer te geven, of enige verandering in gebeurtenissen, omstandigheden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij vereist door wet- of regelgeving. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten of activa van MDxHealth in enig rechtsgebied. Binnen de Verenigde Staten mogen geen effecten van MDxHealth worden aangeboden of verkocht zonder registratie volgens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in overeenstemming met een vrijstelling daarvan, en in overeenstemming met toepasselijke Amerikaanse effectenwetgeving.

OPMERKING: Het MDxHealth -logo, MDxHealth , ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx en UrNCollect zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MDxHealth SA. Alle andere handelsmerken en servicemerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Bijlage