Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Gereglementeerde informatie

7 juni 2018, 17u45

Kinepolis Group NV meldt dat door de verkoop van aandelen door Joost Bert, de kennisgevingsplichtige personen gezamenlijk de drempel van 50% van de stemrechten verbonden aan aandelen in Kinepolis Group NV onderschreden hebben.

De details van de kennisgeving zijn:

Datum kennisgeving:                7 juni 2018

Transactiedatum:                    1 juni 2018

Betrokken drempel:                 50%

Kennisgeving door:                   Een moedervennootschap of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige personen:

Kinepolis Group NV Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Kinohold Bis SA  6, rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg, Luxemburg
STAK Kinohold Vallei 5, 4857 Ulvenhout, Nederland
Joost Bert  
Peter Bert  
Koenraad Bert  
Geert Bert  

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk werd gehouden, is opgenomen in voormelde kennisgeving die net als het gereglementeerd bericht consulteerbaar is op de website van Kinepolis Group via deze link.

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 EUR
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact

Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com