TiGenix kondigt een wijziging aan in haar Raad van Bestuur en haar Management Team

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

VOORWETENSCHAP

TiGenix kondigt een wijziging aan in haar Raad van Bestuur en haar Management Team
                  

                  

Leuven (België) - 13 juni 2018, 07:00u CEST - TiGenix NV ( Euronext Brussels en NASDAQ: TIG), een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toespitst op het gebruik van de ontstekingsremmende eigenschappen van allogene, of van een donor afkomstige, stamcellen voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor ernstige medische aandoeningen, kondigt vandaag aan dat Eduardo Bravo zal vertrekken als lid van de raad van bestuur en als CEO van TiGenix, met ingang van 15 juni 2018.

Volgend op het succesvolle resultaat van de eerste aanvaardingsperiode van het overnamebod door Takeda zal Eduardo Bravo worden opgevolgd door Sebastian Wehle als lid van de raad van bestuur. Sebastian zal ook bevoegd zijn voor het dagelijks bestuur van TiGenix samen met Claudia D'Augusta, CFO van TiGenix, die bevoegdheden van dagelijks bestuur toegekend kreeg om de vlotte integratie van de activiteiten van TiGenix in Takeda te verzekeren, voor zover wettelijk toegestaan. Bijgevolg zal de dienstenovereenkomst tussen TiGenix en Eduardo Bravo worden beëindigd met ingang van 15 juni 2018.

"Eduardo's bijdrage aan TiGenix kan niet worden overschat ", zei Jean Stéphenne, Voorzitter van de raad van bestuur van TiGenix. "Eduardo leidde TiGenix, in nauwe samenwerking met het management team en de raad van bestuur, over een periode van 13 jaar naar een aanzienlijke sterke positie op het gebied van celtherapie. Met de goedkeuring van Alofisel® (darvadstrocel) werd TiGenix de eerste vennootschap die een gecentraliseerde goedkeuring verkreeg voor het in de handel brengen van een allogene stamceltherapie in Europa. Dit was een hele belangrijke stap voor patiënten en een mijlpaal voor de bredere industrie. Die kracht werd erkend in Takeda's partnerschap en bod op TiGenix. Nu de voorwaarden van het bod vervuld zijn, is het een geschikt moment voor Eduardo om zich terug te trekken. Hij vertrekt met de dank van de raad van bestuur, die hem alle succes wenst in zijn toekomstige activiteiten".

Sebastian Wehle is een Senior Director bij Takeda en leidt momenteel de Alofisel® productie- en bevoorradingsactiviteiten voor Takeda. Hij heeft een doctoraat in farmaceutische technologie op het gebied van gemeten dosis inhalering formulering. Hij vervoegde Takeda in 2012 als Production Director. Vooraleer Takeda te vervoegen, werkte Sebastian bij voormalig Nycomed en Altana in productie- en distributieketen activiteiten.

De benoeming van Sebastian Wehle gaat onmiddellijk in, onder voorbehoud van bevestiging door de volgende aandeelhoudersvergadering van TiGenix.

Contact

Claudia Jiménez                                                          Media enquiries:  
Senior Director                                                             COMFI Media enquiries:
Investor Relations and Communications                     Gunther de Backer 
T: +34 91 804 9264                                                      T: + 32 2 290 90 92/ +32 475 90 3909
claudia.jimenez@tigenix.com                                       gunther@comfi.be

Over TiGenix
TiGenix NV ( Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de anti-inflammatoire eigenschappen van allogene, of van een donor afkomstige, stamcellen te benutten. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven (België) en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, MA (USA). Voor meer informatie, ga naar http://www.tigenix.com.

Toekomstgerichte informatie
Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie en schattingen bevatten over de verwachte toekomstige prestaties van TiGenix en de markt waarin TiGenix actief is, en verklaringen met betrekking tot de verwachte voltooiing van het overnamebod, wat een aantal risico's en onzekerheden met zich meebrengt, waaronder voldoening aan opschortende voorwaarden van het overnamebod, de mogelijkheid dat de transactie niet zal plaatsvinden, de impact van algemene economische, industriële, markt- of politieke omstandigheden, en andere risico's en onzekerheden die toegelicht worden in de openbare indiening van TiGenix bij de SEC , inclusief de rubriek "Risicofactoren" van Formulier 20-F van TiGenix zoals ingediend op 16 april 2018, alsook de openbare overnamedocumenten ingediend door Takeda op 30 april 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld, en de aanbiedings-/aanbevelingsverklaring ingediend door TiGenix op 30 april 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld. Degelijke beweringen, voorspellingen en schattingen kunnen herkend worden door het gebruik van woorden zoals bijvoorbeeld 'denkt', 'anticipeert', 'verwacht', 'is van plan om', 'plant', 'tracht' 'schat', 'kan', 'zal' en 'blijft' en gelijkaardige uitdrukkingen. Ze vertegenwoordigen zaken die geen historische feiten zijn. Dergelijke beweringen, voorspellingen en schattingen zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen en beoordelingen van bekende en niet-bekende risico's, onzekerheden en andere factoren, die werden beschouwd als redelijk toen ze werden gedaan/gemaakt, maar die al dan niet juist kunnen zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren die buiten de controle vallen van TiGenix. Om die reden kunnen de werkelijke resultaten, de financiële voorwaarden, prestaties, timing of resultaten van TiGenix, of de resultaten van de sector, materieel verschillen van de eventuele toekomstige resultaten of prestaties die worden uitgedrukt of kunnen worden afgeleid van dergelijke beweringen, voorspellingen en schattingen. Gezien deze onzekerheden worden geen garanties geboden met betrekking tot de juistheid of redelijkheid van dergelijke toekomstgerichte beweringen, voorspellingen en schattingen. Bovendien gelden de toekomstgerichte beweringen, voorspellingen en schattingen slechts vanaf de datum van de publicatie van dit persbericht. Takeda en TiGenix verwerpen elke verplichting dergelijke toekomstgerichte beweringen, voorspellingen of schattingen aan te passen aan eventuele veranderingen in de verwachtingen van het bedrijf hieromtrent, of aan eventuele wijzigingen in de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke beweringen, voorspellingen of schattingen zijn gebaseerd, behalve voor zover bij Belgische wetgeving verplicht.

Belangrijke bijkomende informatie voor Amerikaanse investeerders
Het overnamebod voor de uitstaande gewone aandelen ("Gewone Aandelen"), warrants (" Warrants ") en American Depositary Shares ("ADS's") is van start gegaan. Deze mededeling dient uitsluitend als informatie en is geen aanbeveling, aanbod tot aankoop of uitnodiging tot een aanbod tot verkoop van enige effecten van TiGenix.

Het overnamebod, dat wordt gedaan ingevolge de offer and support agreement aangegaan tussen Takeda en TiGenix op 5 januari 2018, bestaat uit twee afzonderlijke aanbiedingen - (i) een aanbod aan alle houders van Gewone Aandelen en Warrants in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België (het "Belgisch Bod") en (ii) een aanbieding aan houders van Gewone Aandelen die ingezeten zijn in de VS in overeenstemming met de toepasselijke Amerikaanse wetgeving en aan houders van ADS'en, ongeacht waar ze zich bevinden (het "Amerikaans Bod").

Houders van TiGenix-effecten worden aangeraden om de aanbiedingsdocumenten te lezen die beschikbaar zijn op www.sec.gov. Het Amerikaans Bod wordt gedaan overeenkomstig een aankoopbod en gerelateerd materiaal. Takeda heeft een overnamebod ingediend via Schedule TO bij de SEC met betrekking tot het Amerikaans Bod van 30 april 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. TiGenix zal naar verwachting een aanbiedings-/aanbevelingsverklaring indienen via Schedule 14D-9, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, bij de SEC met betrekking tot het Amerikaans Bod.

Houders van ADS'en en Gewone aandelen onderworpen aan het Amerikaans Bod die wensen deel te nemen aan het Amerikaans Bod, worden aangeraden om de documenten met betrekking tot het Amerikaans Bod die ingediend zullen worden door Takeda bij de SEC , zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld, nauwkeurig na te lezen aangezien deze documenten belangrijke informatie bevatten, inclusief de voorwaarden van het Amerikaans Bod. Houders van ADS'en en Gewone aandelen onderworpen aan het Amerikaans Bod en die wensen deel te nemen aan het Amerikaans Bod, worden ook aangeraden de gerelateerde aanbiedings-/aanbevelingsverklaring via Schedule 14D-9 over het Amerikaans Bod te lezen die door TiGenix bij de SEC werd ingediend, en zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld, aangezien het belangrijke informatie bevat. U kunt een gratis exemplaar van deze en andere documenten verkrijgen op de SEC -website op www.sec.gov. Investeerders en effectenhouders kunnen ook een gratis exemplaar verkrijgen van de van aanbiedings-/aanbevelingsverklaring via Schedule 14D-9, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld, en andere documenten ingediend bij de SEC door TiGenix op www.tigenix.com. Het Schema TO, inclusief het aankoopbod en het verwante materiaal en het Schema 14D-9, inclusief de verklaring tot uitnodiging/aanbeveling, zijn gratis verkrijgbaar door contact op te nemen met Georgeson LLC, de informatieverantwoordelijke voor het overnamebod, op +1 866 391 6921/tig-offer@georgeson.com. Naast het bod en bepaalde andere overnamedocumenten en de aanbiedings-/aanbevelingsverklaring dient TiGenix rapporten en andere informatie in bij de SEC . U kunt alle rapporten en andere informatie die werd ingediend door TiGenix inkijken en kopiëren in de openbare kantoren van de SEC in 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. U wordt verzocht contact op te nemen met de SEC op 1-800- SEC -0330 voor meer informatie over de Public Reference Room. De publicaties die TiGenix heeft ingediend bij de SEC zijn ook beschikbaar voor het publiek via commerciële documentenbeheer diensten en op de website van de SEC op www.sec.gov.

U MOET DE DOCUMENTEN DIE TAKEDA EN TIGENIX HEBBEN INGEDIEND BIJ DE SEC ZORGVULDIG LEZEN VOORDAT U EEN BESLISSING NEEMT MET BETREKKING TOT HET AMERIKAANS BOD.