Update en beëindiging van het inkoopprogramma eigen aandelen (14 juni 2018)

Gereglementeerd bericht

14 juni 2018, 17u45

Kinepolis Group NV meldt dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22 december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 11 juni 2018 tot en met 12 juni 2018 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 :

Datum Aant. adln Gem.
prijs
Laagste prijs Hoogste prijs Totaal
maandag 11/06/2018 1 200 € 55,91 € 55,80 € 56,00 € 67 086,36
dinsdag 12/06/2018 3 355 € 55,08 € 54,40 € 55,70 € 184 788,37
           
           
           
Totaal week  4 555       € 251 874,73

Na voormelde transacties is dit inkoopprogramma eigen aandelen, dat van start ging op 15 januari 2018, beëindigd. Het totaal aantal eigen aandelen bedraagt 492 346 op 12 juni 2018. 
In het kader van dit inkoopprogramma, heeft Kinepolis Group 360 000 aandelen ingekocht voor een totaal bedrag van € 20 302 894,16.

Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com

Kinepolis Group NV
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel