Transparantiekennisgeving overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
PERSBERICHT

Transparantiekennisgeving overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

Leuven (België) - 14 juni 2018, 22:00u CET - TiGenix NV ( Euronext Brussels en Nasdaq : TIG; "TiGenix") kondigt vandaag aan dat het een transparantiekennisgeving heeft ontvangen overeenkomstig artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

Samenvatting van de kennisgeving

Op 11 juni 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van Melqart Asset Management LP (c/o Melqart Asset Management (UK) Ltd), volgend op de overdracht van gelijkgestelde financiële instrumenten op 8 juni 2018, waarna Melqart Asset Management LP (via haar gecontroleerde entiteit Melqart Asset Management (UK) Ltd) de laagste drempel (3%) van stemrechten in TiGenix heeft onderschreden.

Inhoud van de kennisgeving door Melqart Asset Management LP

Datum van de kennisgeving: 11 juni 2018.

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van gelijkgestelde financiële instrumenten/onderschrijding laagste drempel.

Kennisgevingsplichtige persoon: Melqart Asset Management LP c/o Melqart Asset Management (UK) Ltd (met adres te postbus 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104), die een moederonderneming/controlerende persoon is.

Datum waarop de drempel werd overschreden: 8 juni 2018.

Overschreden drempel: 3%.

Noemer: 296.067.856.

Details van de kennisgeving: volgend op de overdracht van gelijkgestelde financiële instrumenten, was het aantal stemrechten als volgt:

  • Melqart Asset Management LP c/o Melqart Asset Management (UK) Ltd had 0 stemrechtverlenende effecten,

en het aantal gelijkgestelde financiële instrumenten was als volgt:

  • Melqart Asset Management (UK) Ltd had 0 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument (cash settled derivative) (0% van het totaal aantal stemrechten).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Melqart Asset Management (UK) Ltd wordt gecontroleerd door Melqart Asset Management LP.

Bijkomende informatie: Melqart Asset Management (UK) Ltd is de investment manager van Melqart Opportunities Master Fund Ltd. Melqart Asset Management (UK) Ltd is een management vennootschap die de stemrechten discretionair kan uitoefenen zonder specifieke instructies.

Dit persbericht en de hogergenoemde kennisgeving kunnen worden geraadpleegd op onze website:

  • persbericht: http://tigenix.com/news-media/press-releases
  • kennisgevingen: http://tigenix.com/investors/share-information/shareholder-overview

Voor meer informatie

TiGenix
Claudia Jiménez
Senior Director Investor Relations and Communications
Tel: +34918049264
Claudia.jimenez@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix NV ( Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van allogene, d.w.z. van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken.

Het hoofdproduct van TiGenix, Alofisel (darvadstrocel), voorheen Cx601, heeft goedkeuring gekregen van de Europese Commissie (EC) voor de behandeling van complexe perianale fistels bij volwassen patiënten met niet-actieve/licht actieve luminale ziekte van Crohn, waarbij fistels niet adequaat hebben gereageerd op ten minste één conventionele of biologische behandeling. In 2017 werd een globale Fase III-studie gestart ter ondersteuning van een toekomstige Amerikaanse Biologic License Application (BLA). TiGenix heeft een licentieovereenkomst gesloten met Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Alofisel buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-onderzoek bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde wereld. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts (VS). Voor meer informatie, zie http://www.tigenix.com.