Nyrstar: Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Gereglementeerde informatie

15 juni 2018  om 19u00 CET

Samenvatting van de transparantiekennisgeving

Nyrstar NV (de "Vennootschap") kondigt vandaag aan dat zij op 7 juni 2018 een transparantiekennisgeving heeft ontvangen van Capfi Delen Asset Management NV.

Capfi Delen Asset Management NV heeft kennis gegeven dat haar deelneming in Nyrstar onder de laagste drempel van 3% is gedaald op 31 mei 2018 als gevolg van een overdracht van aandelen.

Verdere gegevens betreffende kennisgevingen van aandeelhouders zijn beschikbaar op de Nyrstar website:
http://www.nyrstar.com/investors/en/shareholderinformation/Pages/shareholderstructure.aspx.

Varia

Dit persbericht kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via http://www.nyrstar.com/investors/en/news/Pages/news.aspx.

Contactpersoon voor vragen over het transparantiebericht, de transparantiekennisgeving en de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap: Company Secretary, company.secretary@nyrstar.com.


-EINDE-

Over Nyrstar

Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveerd 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms Head of Investor Relations T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni Head of Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 E: Franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Bijlage