Befimmo NV : Aankondiging van Vastgoedprospectie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Befimmo wil de aanpak bekrachtigen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een aankondiging van Vastgoedprospectie gepubliceerd. Dit betreft de ingebruikname van een kantoorgebouw van ongeveer 47.500 m² GLA door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). 

Zoals ze deed bij vorige opdrachten die het Gewest uitschreef, wil Befimmo constructief deelnemen aan de aanbesteding die de GOB opzet. Befimmo wenst echter dat de regels die in de Aankondiging van Vastgoedprospectie bepaald zijn, vooraf worden bekrachtigd. 

In dit kader stelt Befimmo een beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid in bij de Raad van State. Befimmo wil, onmiddellijk bij aanvang van de procedure, zich ervan vergewissen dat het proces voor de herhuisvesting van de Gewestelijke Openbare Diensten van Brussel kan worden uitgevoerd binnen een beveiligd juridisch kader, in het belang van zowel de kandidaat-inschrijvers als van de GOB.  

Bijlage