Umicore - Verwerving van eigen aandelen

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 22 december 2016, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

Datum van aankoop Aantal aandelen % van totaal aantal aandelen Gemiddelde prijs (€) Hoogste prijs (€) Laagste prijs (€)
18/06/2018 60.998 0,02% 50,29 51,06 49,89
19/06/2018 71.000 0,03% 49,82 50,16 49,16
20/06/2018 100.000 0,04% 49,68 50,38 49,41
21/06/2018 92.000 0,04% 49,53 50,00 49,29
22/06/2018 60.000 0,02% 49,31 49,79 49,04
Totaal voor de week 383.998 0,16% 49,71 51,06 49,04
Totaal in 2018 1.350.998 0,55% 49,74 53,32 47,05

Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnen hier geraadpleegd worden.

Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38     evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68     eva.behaeghe@umicore.com

Bijlage