TiGenix: Transparantie Informatie

PERSBERICHT
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Transparantie Informatie

Leuven (België) - 2 juli 2018, 22:00u CET - TiGenix NV ( Euronext Brussels en Nasdaq : TIG) publiceert informatie overeenkomstig artikels 15 en 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen (de Wet) en het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

Volgend op de uitgifte van 11.905.171 nieuwe aandelen op 2 juli 2018 ten gevolge van de uitoefening van 11.905.171 warrants van TiGenix NV, zijn de transparantiegegevens als volgt gewijzigd (status op 2 juli 2018):

·         Informatie die kenbaar moet worden gemaakt overeenkomstig artikel 15, §1, lid 1 van de Wet

Totaal van het maatschappelijk kapitaal: EUR 30.882.907,70
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 307.973.027
Totaal aantal stemrechten (noemer): 307.973.027

·         Informatie die kenbaar moet worden gemaakt overeenkomstig artikel 15, §1, lid 2 van de Wet

Het totale aantal rechten (al dan niet omgezet in financiële instrumenten) om in te schrijven op nog niet uitgegeven financiële instrumenten die worden behandeld als stemrechtverlenende effecten: 585.443 toegekende en uitstaande warrants die, ingeval ze allemaal worden uitgeoefend, aanleiding geven tot een totaal van 585.443 stemrechten.

TiGenix NV heeft geen andere rechten verleend om in te schrijven op stemrechtverlenende effecten noch aandelen zonder stemrecht uitgegeven.

·         Informatie die kenbaar moet worden gemaakt overeenkomstig artikel 18, §1 van de Wet

Elke natuurlijke of rechtspersoon die aandelen in TiGenix NV verwerft of overdraagt is verplicht de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en TiGenix NV ervan op de hoogte te brengen telkens hun deelneming de drempel van 3% van het totaal aantal stemrechten (noemer) overschrijdt (in positieve of in negatieve zin). Dergelijke kennisgeving is eveneens verplicht indien de drempel van 5% of een veelvoud van 5% wordt overschreden.

De volledige informatie betreffende deze verplichting kan worden teruggevonden in artikel 14 van de statuten van TiGenix NV.

  

Kennisgevingen dienen zowel aan de FSMA als aan TiGenix NV te worden overgemaakt.

Aan de FSMA:

  • via e-mail: trp.fin@fsma.be, en
  • een getekende kopie, omwille van de rechtszekerheid, per fax: +32 2 220 59 12

Een kopie van de kennisgeving dient tevens te worden overgemaakt aan TiGenix NV, ter attentie van Claudia Jiménez, Senior Director Investor Relations and Communications:

  • via e-mail: investor@tigenix.com, en
  • een getekende kopie, omwille van de rechtszekerheid, per fax: +32 16 39 79 70

Voor de kennisgeving beveelt de FSMA het gebruik van haar standaardformulier TR-1 BE aan dat beschikbaar is via de website van de FSMA (https://www.fsma.be/nl/content/aandeelhouderschap) of per e-mail kan worden verkregen bij TiGenix NV: investor@tigenix.com.

Gedetailleerde informatie betreffende de transparantiewetgeving kan worden teruggevonden op de website van de FSMA.

Voor meer informatie

TiGenix
Claudia Jiménez
Senior Director Investor Relations and Communications
Tel: +34918049264
claudia.jimenez@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix NV ( Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van allogene, d.w.z. van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken.

Het hoofdproduct van TiGenix, Alofisel (darvadstrocel), voorheen Cx601, heeft goedkeuring gekregen van de Europese Commissie (EC) voor de behandeling van complexe perianale fistels bij volwassen patiënten met niet-actieve/licht actieve luminale ziekte van Crohn, waarbij fistels niet adequaat hebben gereageerd op ten minste één conventionele of biologische behandeling. In 2017 werd een globale Fase III-studie gestart ter ondersteuning van een toekomstige Amerikaanse Biologic License Application (BLA). TiGenix heeft een licentieovereenkomst gesloten met Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Alofisel buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-onderzoek bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde wereld. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts (VS). Voor meer informatie, zie http://www.tigenix.com.