Umicore - Verwerving van eigen aandelen

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 22 december 2016, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

Datum van aankoop Aantal aandelen % van totaal aantal aandelen Gemiddelde prijs (€) Hoogste prijs (€) Laagste prijs (€)
25/06/2018 55.000 0,02% 48,44 49,34 48,11
26/06/2018 53.990 0,02% 49,04 49,61 48,22
27/06/2018 90.000 0,04% 49,27 49,65 48,47
28/06/2018 130.000 0,05% 48,70 49,60 48,16
29/06/2018 109.000 0,04% 49,21 49,67 48,90
Totaal voor de week 437.990 0,18% 48,95 49,67 48,11
Totaal in 2018 1.788.988 0,73% 49,55 53,32 47,05

Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnen hier geraadpleegd worden.

Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38                                                    evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                                                         eva.behaeghe@umicore.com

Bijlage