Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA

                           Gereglementeerde informatie, Leuven, 4 juli 2018 (17.40 CEST)

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving

KBC Ancora ontving een op 3 juli 2018 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat BlackRock ., ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, de meldingsdrempel van 1% overschreden heeft. De meldingsplicht is ontstaan doordat het aantal aandelen met stemrecht voor BlackRock , Inc. meer dan 1% bedraagt.

Inhoud van de kennisgeving

Reden van de kennisgeving Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten -
Overschrijding van de laagste drempel (1%)
Kennisgeving door Een moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige personen BlackRock , Inc. / BlackRock (Netherlands) B.V. / BlackRock Advisors (UK) Limited / BlackRock Asset Management Canada Limited / BlackRock Fund Advisors / BlackRock Institutional Trust Company, National Association / BlackRock Investment Management (Australia) Limited / BlackRock Investment Management (UK) Limited / BlackRock Investment Management, LLC
Datum van drempeloverschrijding 2 juli 2018
Overschreden drempel (in %) 1% (naar boven)
Voor KBC Ancora gelden naast de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan eveneens de statutaire drempels van 1% en 3%
Noemer 78.301.314
  A) Stemrechten 788.408 (1,01%)
  B) Gelijkgestelde financiële instrumenten 56.091 (0,07%)
Totaal aantal stemrechten A) + B) 844.499
% stemrechten aangehouden 1,08%
Keten van gecontroleerde ondernemingen BlackRock , Inc.
Trident Merger, LLC
BlackRock Investment Management, LLC

 

BlackRock , Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Group Limited
BlackRock Investment Management (UK) Limited

 

BlackRock , Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd.
BlackRock Investment Management (Australia) Limited

 

BlackRock , Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Holdco 4, LLC
BlackRock Holdco 6, LLC
BlackRock Delaware Holdings Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, National Association

 

BlackRock , Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Holdco 4, LLC
BlackRock Holdco 6, LLC
BlackRock Delaware Holdings Inc.
BlackRock Fund Advisors

 

BlackRock , Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Canada Holdings LP
BlackRock Canada Holdings ULC
BlackRock Asset Management Canada Limited

 

BlackRock , Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Capital Holdings, Inc.
BlackRock Advisors, LLC

 

BlackRock , Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Group Limited
BlackRock Advisors (UK) Limited

 

BlackRock , Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Group Limited
BlackRock (Netherlands) B.V.

Varia

Dit persbericht en bijhorende kennisgeving en andere kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van KBC Ancora www.kbcancora.be onder 'aandeelhouderschap / transparantiemeldingen'.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,5% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC -groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be
e-mail algemeen: mailbox@kbcancora.be

Bijlage