Agfa-Gevaert : Openbaarmaking over een transparantie-kennisgeving - Gereglementeerde informatie

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Mortsel, België - 6 juli 2018 - 17.40 uur CET


Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV's statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert Agfa-Gevaert ( Euronext : AGFB) volgende kennisgeving:

Active Ownership Capital S.à.r.l. heeft op 4 juli 2018 gemeld dat het op
29 juni 2018 over een participatie in Agfa-Gevaert beschikte van 8.885.000 stemrechten, hetzij 5,17% (noemer is 171.851.042), en daarmee de drempels van 3% en 5% naar boven heeft overschreden.

Op 5 juli 2018 heeft Active Ownership Capital S.à.r.l. gemeld dat het op
2 juli 2018 over een participatie in Agfa-Gevaert beschikte van 12.948.554 stemrechten, hetzij 7,53%. Op die datum overschreed AOC Value S.A.S. afzonderlijk de drempel van 3% naar boven en overschreed Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, beheerd door Active Ownership Capital S.à.r.l., de drempel van 3% naar beneden. Het totale aantal stemrechten dat wordt aangehouden door de hieronder beschreven ondernemingen komt overeen
met 7,53%.

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via welke de participatie daadwerkelijk wordt aangehouden
Op 25 juni 2018 sloten AOC Technology S.A.S., AOC Value S.A.S. en Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS een gezamenlijk akkoord betreffende de uitoefening van hun stemrechten in de emittent, Agfa-Gevaert NV.
AOC Technology S.A.S. en AOC Value S.A.S. staan beide onder zeggenschap van Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS wordt beheerd door Active Ownership Capital S.à.r.l., dat onder de gezamenlijke zeggenschap staat van twee aandeelhouders, Active Ownership Advisors GmbH en Active Ownership Investments Ltd.
Active Ownership Advisors GmbH staat onder zeggenschap van Florian Schuhbauer. Active Ownership Investments Ltd. staat onder zeggenschap van Tamlino Import & Advisory LP, die onder zeggenschap staat van Tamlino lnvestmenls Ltd., die onder zeggenschap staat van Klaus Röhrig.

De meerderheid van de stemrechten in AOC Technology S.A.S. en AOC Value S.A.S. wordt uitgeoefend door Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. De uitoefening van de stemrechten in Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS werd hierboven beschreven.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van
2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV's statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com

Over Agfa
De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreid portfolio van analoge en digitale beeldvormingsystemen en IT-oplossingen, voornamelijk voor de grafische industrie, de sector van de gezondheidszorg en ook voor specifieke industriële toepassingen. De hoofdzetel en de moedermaatschappij van Agfa bevinden zich in Mortsel, België.
Agfa-Gevaert realiseerde in 2017 een omzet van 2.443 miljoen euro.

Contact:

Viviane DictusDirector Corporate Communication
tel. +32 0 3 444 7124
e-mail: viviane.dictus@agfa.com

Bijlage