Oninbare schulden eminent probleem

Ondanks de fors herstellende economie in Nederland is het aantal oninbare vorderingen nog steeds fors. Dit levert niet alleen problemen op voor het verkopende bedrijf maar heeft meestal ook gevolgen voor de ‘omliggende’ bedrijven en personeel. In juli gaf het Centraal Bureau voor de Statistiek aan dat het aantal faillissementen in Nederland daalt. Het aantal huishoudens met schulden is echter nog steeds groeiend. In juni 2017 was het totaal van de schulden van de Nederlandse huishoudens ruim 760 miljard euro. Dit is 3 miljard meer dan een jaar ervoor.

Bij de belastingdienst vindt u hier meer over de fiscale gevolgen van oninbare vorderingen.

Het is voor bedrijven dus ondanks de economische opgang nog steeds cruciaal om alle vorderingen betaald te krijgen. Het zelf achter vorderingen aan gaan van vorderingen is extreem tijdrovend, geen core-business en levert vooral stress op voor de bedrijven. Daarnaast worden bestaande relaties met de (op dat moment niet betalende) klanten behoorlijk onder druk gezet. Partijen aan wie u vorderingen kunt uitbesteden zijn o.a. www.huyerincasso.nl en DAS Incasso. Wanneer u vorderingen uit handen kunt geven, betaalt u weliswaar incassokosten, maar dan kunt u zich weer op uw kernactiviteiten richten.