Orange Belgium bevestigt commercieel succes als 'bold challenger'

Persbericht
Embargo tot 20 juli 2018 om 7.00 u
Gereglementeerde informatie

Financiële informatie voor het tweede kwartaal en het eerste halfjaar van 2018

Orange Belgium bevestigt commercieel succes als 'bold challenger'

Verwachtingen voor 2018 bevestigd. Nieuwe en solide fundamenten voor de toekomst (kabelregulering, nieuwe mvno) 

Groei van het aantal nieuwe klanten met een mobiel abonnement in hogere versnelling (+26 duizend in kw2) dankzij verbeterde tariefplannen

 • Orange Belgium telde aan het einde van de eerste helft van 2018 in totaal 2,36 miljoen klanten met een mobiel abonnement. In het tweede kwartaal van 2018 steeg het aantal nettotoevoegingen tot 26 duizend, in vergelijking met 21 duizend in het tweede kwartaal van 2017. Deze solide prestatie was te danken aan de gedurfde, innovatieve tariefplannen van Orange Belgium, in de eerste plaats het ongeëvenaarde onbeperkte Arend-tariefplan en het convergente LOVE-aanbod. Het prepaid segment leverde de beste prestatie van de laatste 11 kwartalen (-6 duizend).
 • In het tweede kwartaal van 2018 bedroeg de ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten 21,3 euro, een lichte daling van 0,9 % op jaarbasis, die wordt verklaard door de laatste gevolgen van de Europese roamingverordening, deels gecompenseerd door een hogere onderliggende ARPO dankzij een betere klantenmix. Orange Belgium bleef streven naar een positieve herschikking van zijn klantenportefeuille, met meer tariefplannen in het middensegment en het hoogwaardige segment. Door de lancering van het onbeperkte Arend-abonnement van Orange Belgium en van tariefplannen met meer data is het gemiddelde mobiele-dataverbruik per smartphone gebruiker in de eerste helft van 2018 gestegen tot 2,6 GB/maand. Sinds het begin van het jaar vertegenwoordigt dat een stijging van 46 %, bijna het dubbele in vergelijking met juni vorig jaar.
   

Aanhoudende groei van de convergente klantenbasis (+ 14 duizend netto toevoegingen in Kw2 2018)

 • Orange Belgium wist in het tweede kwartaal van 2018 14 duizend nieuwe convergente klanten te overtuigen, in vergelijking met 15 duizend in het tweede kwartaal van 2017, voor een totaal van 136 duizend. Dit resultaat werd bereikt zonder promoties. Orange Belgium bleef het verloop onder zijn kabelklanten terugdringen dankzij een verbetering van zijn processen. Het aantal convergente mobiele klanten van Orange Belgium steeg eind juni 2018 tot 207 duizend, wat neerkomt op 1,5 simkaarten per huishouden met een kabelabonnement, en vertegenwoordigt nu 9 % van het aantal klanten met een mobiel abonnement. De ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen is op jaarbasis met 2,4 % gestegen, van 72,0 euro in het tweede kwartaal van 2017 tot 73,7 euro in het tweede kwartaal van 2018.
   

Verdere stijging van de omzetgroei (+3.1 % j-o-j in Kw2 2018), voornamelijk dankzij de hogere omzet uit retaildiensten

 • De omzet in het eerste halfjaar van 2018 steeg van 607,4 miljoen euro vorig jaar tot 619,6 miljoen euro, ondanks de lagere mvno-inkomsten en de impact van de Europese roamingverordening. De omzetgroei versnelde in het tweede kwartaal van 2018 tot 3,1 % jaar-op-jaar (Kw1 2018: +0,9 % j-o-j), dankzij een sterke stijging van de omzet uit retaildiensten, die in het tweede kwartaal van 2018 een j-o-j-stijging van 7,2 % liet optekenen.
 • De aangepaste EBITDA van de Orange Belgium-groep bedroeg in het tweede kwartaal en het eerste halfjaar van 2018 respectievelijk 66,7 en 127,3 miljoen euro, tegenover 78,1 en 146,5 miljoen euro in respectievelijk het tweede kwartaal en het eerste halfjaar van 2017. De groei van de omzet uit retaildiensten en de efficiënte kostenbeheersing werden getemperd door de verwachte daling van de mvno-inkomsten (HJ1 2018: -22,6 miljoen euro j-o-j) en van de omzet uit roaming in de EU (HJ1 2018: -16,6 miljoen euro). Deze ongunstige factoren zouden in de tweede helft van 2018 een minder grote invloed moeten hebben. De EBITDA per gemiddelde kabelklant verbeterde in de eerste helft van 2018, dankzij verschillende efficiëntie-initiatieven en dit vóór de implementatie van de verbeterde voorwaarden voor groothandelstoegang tot de kabel, maar bleef negatief (Hj1 2018: -10,8 miljoen euro t.o.v. Hj1 2017: -9,8 miljoen).
 • De organische kasstroom bedroeg in het tweede kwartaal en het eerste halfjaar van 2018 respectievelijk 22,8 en 42,7 miljoen euro, daarmee zijn de investeringen van de Orange Belgium-groep stabiel gebleven in vergelijking met vorig jaar. De netto financiële schuld bedroeg 305,1 miljoen euro aan het einde van het eerste halfjaar van 2018, wat resulteerde in een gezonde ratio netto financiële schuld/gerapporteerde EBITDA van 1,1x.
Geconsolideerde kerncijfers van de Orange Belgium-groep HJ1 2018 HJ1 2017 Variatie Kw2 2018 Kw2 2017 Variatie
             
klanten met een mobiel abonnement excl. m2m (België) 2.355 2.272 +3,7 % 2.355 2.272 +3,7 %
ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten (België)       21,3 21,5 -0,9 %
convergente klanten (in '000, België) 136 64 +111,1 % 136 64 +111,1 %
ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen (België)       73,7 72,0 +2,4 %
convergente mobiele klanten als % van de klanten met een mobiel abonnement (België) 8,8 % 4,2 %   8,8 % 4,2 %  
Omzet (mio €) 619,6 607,4 +2,0 % 313,0 303,7 +3,1 %
Omzet uit retaildiensten (mio €) 370,0 346,7 +6,7 % 188,8 176,1 +7,2 %
Aangepaste EBITDA (mio €) 127,3 146,5 -13,1 % 66,7 78,1 -14,6 %
Aangepaste EBIDTA-marge als % van de omzet 20,5 % 24,1 %   21,3 % 25,7 %  
Netto-investeringen (mio €) 77,3 77,2 +0,1 % 45,5 45,0 +1,0 %
Organische kasstroom 42,7 38,9 +9,7 % 22,8 24,7 -7,6 %
Netto financiële schuld (mio €) 305,1 329,7 -7,5 % 305,1 329,7 -7,5 %

Voltooiing van het besluit over de analyse van de markt voor breedbandinternet en televisieomroep na goedkeuring van de Europese Commissie

 • Na een openbare raadpleging over de analyse van de markt voor breedbandinternet en tv in 2017 heeft de CRC haar ontwerpbesluit begin mei 2018 voorgelegd aan de Belgische mededingingsautoriteit en vervolgens aan de Europese Commissie. Een maand later heeft de Europese Commissie gerichte commentaar op het ontwerpbesluit gegeven en groen licht gegeven voor de voorgestelde regulering over groothandelstoegang in België. Eind juni 2018 hebben de Belgische regulatoren hun besluit voltooid, rekening houdend met de opmerkingen van de Europese Commissie.
   

Orange Belgium bevestigt zijn verwachtingen voor het boekjaar 2018

 • Orange Belgium bevestigt zijn financiële vooruitzichten voor 2018: een lichte groei van de omzet en een aangepaste EBITDA tussen 275 en 295 miljoen euro volgens de waarderingsregels van IFRS 15. De Orange Belgium-groep verwacht dat de kerninvesteringen (zonder alle kabelgerelateerde investeringen) in 2018 stabiel zullen blijven in vergelijking met 2017.

Michaël Trabbia, Chief Executive Officer van Orange Belgium:
"In de eerste helft van 2018 hebben we, in overeenstemming met onze positionering als 'bold challenger', bewezen dat we een bres konden slaan in het status-quo van de markt, ten voordele van onze klanten. Het recent ingevoerde Koala-abonnement, met onbeperkt bellen en een aanzienlijk volume mobiele data voor de meeste klanten, en het daarvoor al gelanceerde allereerste volledig onbeperkte mobiele aanbod in België, die beide mogelijk worden gemaakt door ons toonaangevende 4G-netwerk, hebben steeds meer klanten overtuigd om Orange te kiezen. Dankzij deze disruptieve aanbiedingen schakelt de groei van het dataverbruik van onze klanten een flinke versnelling hoger.

Wat onze convergente diensten betreft, zijn we zowel verbeteringen blijven aanbrengen in de efficiëntie van onze processen als in ons 'Love'-aanbod, met de introductie van mobiele live-tv via de Orange TV-app en een Fixed Phone-optie. Daarenboven was de recente definitieve beslissing van de regulatoren over de analyse van de markt voor breedband en tv een belangrijke stap in de richting van een duurzaam internet- en tv-aanbod met een betere kwaliteit van de dienstverlening en het installatieproces. Na verloop van tijd zullen we ons ook op de nog niet aangeboorde markt van 'alleenstaande breedbanddienst'-aanbiedingen kunnen begeven.

Tot slot hebben we een veelbelovend partnership gesloten met Medialaan, de grootste Vlaamse commerciële omroep, inclusief een full-mvno-contract vanaf de lente van 2019."

Arnaud Castille, Chief Financial Officer:
"Onze commerciële resultaten en de onderliggende financiële resultaten wijzen op een sterke eerste helft van 2018. Ze zijn een weerspiegeling van onze focus op de verhoging van het aantal klanten met een mobiel abonnement en het aantal convergente klanten. Ook bewijzen ze dat we onze kabelactiviteiten efficiënter kunnen maken en tegelijkertijd blijven streven naar innovatie, digitalisering en een betere algemene klantenervaring. Toch werd de jaar-op-jaarvergelijking dit halfjaar nog steeds beïnvloed door de Europese roamingverordening en de daling van de mvno-inkomsten. In de tweede helft van het jaar zou onze onderliggende groei duidelijker zichtbaar moeten zijn, aangezien de bruto-impact van de Europese roamingverordening bijzonder beperkt zal zijn, en zelfs zou kunnen worden gecompenseerd door de prijs-volume-elasticiteit. Bovendien zouden de mvno-inkomsten op jaarbasis zich in het tweede halfjaar van 2018 relatief vlak moeten ontwikkelen.

Daarnaast werd de periode gekenmerkt door twee andere belangrijke mijlpalen: ten eerste sloten we een groothandelspartnership van vijf jaar met Medialaan, de grootste Vlaamse commerciële omroep. Vanaf de lente van 2019 zal Medialaan circa 365 duizend klanten die momenteel gebruikmaken van het netwerk van Base, migreren naar ons toonaangevende 4G-netwerk. Ten tweede zouden wij door de beslissing van de Belgische regulator over de markt voor tv en breedband moeten kunnen profiteren van duurzamere groothandelsvoorwaarden. Hierdoor zou de winstgevendheid van de kabelactiviteiten moeten verbeteren en zou het klantenverloop nog verder moeten afnemen. Het verloop onder onze kabelklanten bereikte in het tweede kwartaal van 2018 zijn laagste peil in de bestaansgeschiedenis van onze onderneming."

Bijlage