Realdolmen: Vriendschappelijk openbaar overnamebod van Gfi Informatique op Realdolmen > OPA amicale de Gfi Informatique sur Realdolmen > Friendly takeover bid by Gfi Informatique for Realdolmen

Vriendschappelijk openbaar overnamebod van Gfi Informatique op Realdolmen 

Gfi Informatique bezit 95,75% van de aandelen van Realdolmen en lanceert een overnamebod tot en met 10 augustus

- De verplichte heropeningstermijn van het bod, dat op 28 juni 2018 werd uitgebracht, werd op 18 juli 2018 beëindigd
- 208 126 aandelen van Realdolmen, die 3,94% van de door Realdolmen uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, werden ingebracht in het kader van de verplichte heropeningstermijn, waarmee Gfi Informatique een participatie van 5 062 804 aandelen bezit, die 95,75% vertegenwoordigt van de door Realdolmen uitgegeven aandelen
- Gfi Informatique heeft beslist om over te gaan tot de lancering van een squeeze-out, die start op 23 juli 2018 en loopt tot en met 10 augustus 2018
- Na de sluiting van het overnamebod, zullen de aandelen van Realdolmen geschrapt worden van Euronext Brussels.


Voor de volledige details, zie het persbericht in bijlage als PDF.

***

Offre publique d'acquisition amicale de Gfi Informatique sur Realdolmen

Gfi Informatique détient 95,75 % des actions Realdolmen
et lance une offre de reprise jusqu'au 10 août

- La période de réouverture obligatoire de l'offre lancée le 28 juin 2018 s'est clôturée le 18 juillet 2018
- 208 126 actions de Realdolmen, représentant 3,94 % des actions émises par Realdolmen, ont été apportées dans le cadre de la période de réouverture obligatoire, portant la participation de Gfi Informatique à 5 062 804 actions représentant 95,75 % des actions émises par Realdolmen
- Gfi Informatique décide de lancer une offre de reprise (squeeze-out) débutant le 23 juillet 2018 et prenant fin le 10 août 2018
- Suite à la clôture de l'offre de reprise, les actions de Realdolmen seront radiées d' Euronext Bruxelles.

Pour plus de détails, voir le communiqué de presse joint en PDF.

***

Friendly takeover bid by Gfi Informatique for Realdolmen

Gfi Informatique holds 95.75% of the Realdolmen shares
and launches a takeover bid until August 10th

- The period of the mandatory reopening of the bid launched on 28 June 2018 closed on 18 July 2018
- 208,126 shares of Realdolmen, representing 3.94% of the shares issued by Realdolmen, were tendered during the mandatory reopening period, bringing the stake of Gfi Informatique to 5,062,804 shares, representing 95.75% of the shares issued by Realdolmen
- Gfi Informatique decides to launch a squeeze-out procedure, starting on 23 July 2018 and ending on 10 August 2018
- Following the closing of the takeover bid, the Realdolmen shares will be delisted from Euronext Brussels.

For full details, see attached press release in PDF.

Bijlages