TiGenix: Transparantiekennisgeving overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
PERSBERICHT

Transparantiekennisgeving overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

Leuven (België) - 23 juli 2018, 22:00u CET - TiGenix NV ( Euronext Brussels en Nasdaq : TIG; "TiGenix") kondigt vandaag aan dat het een transparantiekennisgeving heeft ontvangen overeenkomstig Artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

Samenvatting van de kennisgeving

Op 18 juli 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van Takeda Pharmaceutical Company Limited, volgend op de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 10 juli 2018, waarna Takeda Pharmaceutical Company Limited (inclusief via haar dochtervennootschap Takeda Pharmaceuticals International AG) 295.908.082 stemrechten houdt in TiGenix (96,08% van het totaal aantal stemrechten). Bijgevolg heeft Takeda Pharmaceutical Company Limited de drempel van 95% van het totaal aantal stemrechten in TiGenix overschreden.

Inhoud van de kennisgeving

Datum van de kennisgeving: 17 juli 2018.

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgevingsplichtige personen: Takeda Pharmaceutical Company Limited (met adres te 1-1 Doshomachi 4-Chome, Chuo-ku, Osaka 540-8645, Japan), die een moederonderneming/controlerende persoon is.

Datum waarop de drempel werd overschreden: 10 juli 2018.

Overschreden drempel: 95%.

Noemer: 307.973.027.

Details van de kennisgeving: volgend op de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, was het aantal stemrechten als volgt:

  • Takeda Pharmaceutical Company Limited had 284.256.304 stemrechtverlenende effecten (92,30% van het totaal aantal stemrechten); en
  • Takeda Pharmaceuticals International AG had 11.651.778 stemrechtverlenende effecten (3,78% van het totaal aantal stemrechten);

Totaal: 295.908.082 stemrechten (96,08% van het totaal aantal stemrechten).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk worden gehouden: Takeda Pharmaceuticals International AG wordt gecontroleerd door Takeda Pharma A/S, die wordt gecontroleerd door Takeda A/S, die wordt gecontroleerd door Takeda Pharmaceutical Company Limited en door Takeda Europe Holdings B.V., die wordt gecontroleerd door Takeda Pharmaceutical Company Limited. Takeda Pharmaceutical Company Limited is geen gecontroleerde entiteit.

Dit persbericht en de hogergenoemde kennisgeving kunnen worden geraadpleegd op onze website:

  • persbericht: http://tigenix.com/news-media/press-releases
  • kennisgevingen: http://tigenix.com/investors/share-information/shareholder-overview

Voor meer informatie

TiGenix
Claudia Jiménez
Senior Director Investor Relations and Communications
Tel: +34918049264
Claudia.jimenez@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix NV ( Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van allogene, d.w.z. van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken.

Het hoofdproduct van TiGenix, Alofisel (darvadstrocel), voorheen Cx601, heeft goedkeuring gekregen van de Europese Commissie (EC) voor de behandeling van complexe perianale fistels bij volwassen patiënten met niet-actieve/licht actieve luminale ziekte van Crohn, waarbij fistels niet adequaat hebben gereageerd op ten minste één conventionele of biologische behandeling. In 2017 werd een globale Fase III-studie gestart ter ondersteuning van een toekomstige Amerikaanse Biologic License Application (BLA). TiGenix heeft een licentieovereenkomst gesloten met Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Alofisel buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-onderzoek bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde wereld. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts (VS). Voor meer informatie, zie http://www.tigenix.com.