Ondanks onzekerheden blijven Robeco-fondsen goed presteren

De afgelopen periode heeft met name het wereldwijd oplaaiende handelsconflict de stemming op de beurzen bepaald, maar blijven consumenten vooralsnog optimistisch. Robeco kijkt vooruit hoe beleggers hier mogelijk op kunnen anticiperen.

De afgelopen maanden is het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en met name China verder geëscaleerd. De VS stelden begin juli heffingen in op Chinese producten, waarna de Chinezen soortgelijke heffingen op Amerikaanse producten invoerden. De VS heeft daarna nieuwe importheffingen ingevoerd en president Donald Trump sluit niet uit dat er meer zullen volgen.

Vooralsnog groeit de Amerikaanse economie en verwacht Federal Reserve voorzitter Jerome Powell dat deze voorlopig sterk blijft. Maar Powell vreest wel dat een langdurige handelsoorlog de Amerikaanse economie kan beschadigen. De eerste tekenen hiervan lijken al zichtbaar te worden. Afgewacht moet worden hoe het handelsconflict zich in de komende periode zal ontwikkelen.

Europese politieke onzekerheden

Naast het wereldwijd oplaaiende handelsconflict waren er de afgelopen periode ook genoeg politieke onzekerheden en dan met name in Europa.

Zo werd in Italië een nieuwe regering gevormd waarin populistische partijen het voor het zeggen hebben gekregen. Hun plannen zorgden voor gefronste wenkbrauwen bij beleggers en een forse stijging van de rente op Italiaanse staatsobligaties. Inmiddels is de rust voorlopig teruggekeerd en zijn de rentes weer gedaald, omdat de angst voor acute radicale beleidswijzigingen in Italië is weggeëbd. Verwacht wordt dat in september deze angst kan terugkeren wanneer Italië zijn begroting voor 2019 gaat opstellen en halverwege oktober zal inleveren bij de Europese unie.

Daarnaast kwam de afgelopen maanden de positie van Angela Merkel onder druk te staan. CSU-leider en minister van binnenlandse zaken Horst Seehofer was het oneens over het Duitse immigratiebeleid, waardoor de samenwerking tussen het CSU en CDU leek te wankelen. Uiteindelijk wist Merkel begin juli een akkoord te bereiken en wordt de Duitse grenscontrole aangescherpt.

Interessante sectoren

Aandelen lijken nog altijd een interessante beleggingscategorie. De top 5 beleggingsfondsen van Robeco, die is samengesteld uit de fondsen die over de afgelopen drie jaar het hoogste rendement behaalden, bestaan voor een groot deel uit aandelen. Uiteraard bieden in het verleden behaalde rendementen geen garantie voor de toekomst en kan de waarde van het ingelegde geld sterk fluctueren. Beleggers dienen zich bewust te zijn van deze risico’s.

Een van de best presterende fondsen is het Robeco Global Consumer Trends Equities F EUR fonds, dat over de afgelopen drie jaar een rendement van ruim 10% realiseerde. Dit beleggingsfonds lift mee op de kracht van sterke merken en profiteert van langdurige trends op de consumentenmarkt. Het fonds belegt in aandelen wereldwijd.

Afmmelding

Een interessante trend zijn de wereldwijd toenemende consumentenuitgaven. In de VS dragen consumentenuitgaven voor meer dan twee derde bij aan de economie, terwijl het ook voor andere economieën een belangrijke pijler is voor groei. Belangrijk daarbij is dat de consumentenuitgaven steeds meer grensoverschrijdend zijn. Zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat Nederlandse consumenten in het eerste kwartaal van dit jaar 15% meer hebben uitgegeven bij Europese webwinkels. In totaal gaven Nederlandse consumenten €400 miljoen (exclusief btw) uit aan producten bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie.

Daarnaast kunnen creditcardmaatschappijen profiteren van de toenemende consumentenuitgaven. Uit transactiedata van SpendTrend over het tweede kwartaal van dit jaar komt namelijk naar voren dat op jaarbasis de groei van het kaartvolume met 4,9% is gestegen, de hoogste groei sinds 2012.

Een andere interessante ontwikkeling is het veranderende mediagedrag van consumenten. Uit onderzoek van eMarketer blijkt dat steeds minder Amerikanen een traditioneel televisieabonnement hebben. eMarketer verwacht dat het aantal televisieabonnementen tussen 2015 en 2022 zal dalen van 205,4 miljoen naar 169,7 miljoen. Steeds vaker kiezen consumenten in plaats daarvan voor online tv streamingdiensten.

In het verlengde daarvan maken consumenten ook steeds meer gebruik van online muziek streamingdiensten, terwijl in de gaming-industrie streaming eveneens in opkomst is. Door games te streamen kunnen pc’s en consoles worden voorzien van hardware die minder zware rekenkracht vergt. Tegelijkertijd neemt online gaming toe, waardoor de vraag naar hardware als gaming headsets en controllers verder kan toenemen.

Ook vervult social media een steeds belangrijkere rol in ons leven. Uit het onderzoeksrapport ‘What’s happening online 2018’ van marktonderzoeksbureau Ruigrok NetPanel komt naar voren dat social media Nederlanders nog altijd aan zich weet te binden. Wel staat social media bekend om zijn trendgevoeligheid, wat van invloed kan zijn op het aantal gebruikers en de hoeveelheid tijd die zij spenderen op een platform.

Disclaimer

_______________
Belangrijke informatie
Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en ICBE’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.