MDxHealth (R): SelectMDx-studie toont kosteneffectiviteit aan in Amerikaanse Gezondheidszorg

PERSBERICHT                                                                                          GEREGULEERDE INFORMATIE
                                                                                                             

Studie-data gepubliceerd in Journal of Urology schatten de jaarlijkse potentiële  kostenbesparingen voor het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem op $500 miljoen
HERSTAL, BELGIË en NIJMEGEN, NEDERLAND, 31 July 2018 - MDxHealth SA (' MDxHealth ', of 'de Onderneming'), ( Euronext Brussel: MDXH.BR), mondiaal leidend in moleculaire diagnostiek voor urologische kankers, meldt de publicatie in The Journal of Urology van een studie die de kosteneffectiviteit van SelectMDx® voor prostaatkanker valideert, de niet-invasieve 'vloeibare biopsie' test die helpt bij het identificeren van patiënten met een verhoogd risico op agressieve prostaatkanker.
 De studie toonde aan dat het opnemen van SelectMDx in het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem kan resulteren in een gemiddelde volledige gezondheidswinst van 0,045 levensjaren, met een kostenbesparing van $1,694 per patiënt. Extrapolatie van deze gegevens naar een voorzichtige schatting van 311.879 patiënten per jaar die een biopsie ondergingen, resulteerde in 14.035 levensjaren in volledige gezondheidswinst met een jaarlijkse kostenbesparing van meer dan $500 miljoen voor ieder cohort.
De studie, ontworpen voor het verkrijgen van inzicht in de kosteneffectiviteit van SelectMDx in een populatie van Amerikaanse mannen met een verhoogd PSA-gehalte, laat een model zien met de impact van het gebruik van de niet-invasieve diagnostische test om mogelijk onnodige prostaatbiopsie uit te sparen. Het primaire doel was om veranderingen in gezondheidsresultaten in kaart te brengen, gemeten in voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren. De secundaire doelstelling was het evalueren van de zorgkosten vanuit het perspectief van de Medicare verzekeraar.
Dr. Matthew Resnick van de afdeling urologische chirurgie en gezondheidsbeleid van het Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN zegt: "Deze studie toont aan dat routinematig gebruik van SelectMDx als leidraad voor biopsiebeslissingen de gezondheidsresultaten verbetert en de kosten voor gezondheidszorg in verband met prostaatkanker-risicobeoordeling in een populatie van Amerikaanse mannen verlaagt. Wij zijn van mening dat deze strategie de waarde van conventionele risicobeoordelingsstrategieën vergroot door verbeteringen in zowel kwaliteit als kosten, de teller en noemer van de gezondheidswaarde-vergelijking."
"Deze overtuigende studieresultaten zijn een verdere validatie van de positieve impact van SelectMDx voor het verlagen van de kosten voor de gezondheidszorg door ondersteuning in de begeleiding van behandelbeslissingen voorafgaand aan prostaatbiopsie," zegt Dr. Jan Groen, Chief Executive Officer van MDxHealth . "Deze gezondheids- en economische waarde van vroegtijdige toepassing van SelectMDx tijdens het behandelingsproces, zullen onze onderhandelingen met Amerikaanse ziektekostenverzekeraars belangrijk ondersteunen." 
Dr. Groen vervolgt: "Dit is een belangrijke mijlpaal voor onze SelectMDx-test en versterkt onze strategie om verder voet aan de grond te krijgen in de markt voor eerstelijnszorg. Wij zijn van mening dat met deze uitbreiding de markt voor SelectMDx in de VS en Europa kan verviervoudigen tot meer dan twee miljoen patiënten per jaar". 
Het volledige artikel is toegankelijk via de online-editie van het Journal of Urology.

Over SelectMDx® for Prostate Cancer

SelectMDx® for Protate Cancer is een gepatenteerde, moleculair diagnostische urinetest die een niet-invasieve "liquid biopsy"-methode biedt voor de beoordeling van het risico van een man op prostaatkanker. SelectMDx helpt bij het identificeren van mannen met een verhoogd risico op agressieve prostaatkanker die het meest baat kan hebben bij een prostaatbiopsie en vroege detectie. De test helpt de noodzaak voor MRI-procedures en invasieve prostaatbiopten tot 50% te beperken, waardoor de kosten voor de gezondheidszorg worden verlaagd, het aantal complicaties vermindert, en de kwaliteit van leven stijgt.
SelectMDx is beschikbaar in de VS en alle EU-lidstaten. Sinds de introductie van de SelectMDx-test medio 2016 zijn meer dan 23.000 patiënten getest en zijn 15 commerciële contracten afgesloten met Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen. De test is opgenomen in de klinische richtlijnen van de Europese Associatie van Urologie (EAU) 2018.
Over MDxHealth

MDxHealth is een internationaal opererende healthcare onderneming die gerichte moleculair diagnostische informatie levert voor het personaliseren van de diagnose en behandeling van kanker. De tests van de onderneming zijn gebaseerd op gepatenteerde genetische, epigenetische (methylatie) en andere moleculaire technologieën en helpen artsen bij de diagnose van urologische kankers, de prognose van het risico op terugkeer en de voorspelling van de respons op een specifieke therapie. Het Europese hoofdkantoor van MDxHealth is gevestigd in Herstal, België, met laboratoriumoperaties in Nijmegen, Nederland en Amerikaanse hoofdkantoren en laboratoriumactiviteiten in Irvine, Californië.
Bezoek voor meer informatie bezoek de website mdxhealth.com en volg ons op social media: twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth en linkedin.com/company/mdxhealth.

Voor nadere informatie:

MDxHealth

Dr. Jan Groen, CEO

US: +1 949 812 6979

BE: +32 4 257 70 21

info@mdxhealth.com

 
LifeSpring LifeSciences Communication, Amsterdam

Leon Melens

NL: +31 6 538 16 427

lmelens@lifespring.nl

 

 
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Chris Welsh & Hendrik Thys
UK: +44 20 3709 5701

mdxhealth@consilium-comms.com
 

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen en schattingen met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van MDxHealth en de markt waarin het opereert. Dergelijke verklaringen en schattingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die redelijk werden geacht maar mogelijk niet correct blijken te zijn. Feitelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen, kunnen afhankelijk zijn van factoren die buiten de controle van het bedrijf liggen en kunnen wezenlijk verschillen. MDxHealth wijst nadrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken om enige verandering in haar verwachtingen met betrekking tot die verwachtingen weer te geven, of enige verandering in gebeurtenissen, omstandigheden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij vereist door wet- of regelgeving. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten of activa van MDxHealth in enig rechtsgebied. Binnen de Verenigde Staten mogen geen effecten van MDxHealth worden aangeboden of verkocht zonder registratie volgens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in overeenstemming met een vrijstelling daarvan, en in overeenstemming met toepasselijke Amerikaanse effectenwetgeving.

OPMERKING: Het MDxHealth -logo, MDxHealth , ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx en UrNCollect zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MDxHealth SA. Alle andere handelsmerken en servicemerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Bijlage