Umicore - Halfjaarresultaten 2018

Hoofdlijnen

De inkomsten en de recurrente EBIT waren beduidend hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar, voornamelijk gedreven door de toenemende vraag naar Umicore 's kathodematerialen gebruikt in herlaadbare batterijen voor transporttoepassingen.

  • Inkomsten: € 1,7 miljard (+16% of +23% zonder stopgezette activiteiten)
  • Recurrente EBITDA : € 364 miljoen (+23% of +26% zonder stopgezette activiteiten)
  • Recurrente EBIT: € 261 miljoen (+28% of +34% zonder stopgezette activiteiten)
  • ROCE: 16,6% (tegenover 15,9% in de eerste helft van 2017)
  • Recurrente nettowinst (aandeel Groep): € 163 miljoen (+22% of +28% zonder stopgezette activiteiten)
  • Recurrente winst per aandeel: € 0,69 (+12%)
  • Nettoschuld: € 429 miljoen stemt overeen met een schuldgraad van 14,1%

De groei-investeringen van Umicore verlopen volgens plan, met € 198 miljoen investeringen in de eerste helft van het jaar. Naar verwachting zullen de investeringen in de tweede helft van het jaar versnellen. In Rechargeable Battery Materials werd bijkomende capaciteit in gebruik genomen op de bestaande sites in Azië en de productie wordt verder opgevoerd. In China en Europa wordt de bouw van nieuwe fabrieken ("greenfield") voor kathodematerialen voorbereid. In Catalysis is de integratie van de katalysatoractiviteiten voor zware dieselvoertuigen en stationaire emissiecontrole van Haldor Topsoe die eind 2017 werd overgenomen van start gegaan.

Op 8 februari heeft Umicore met succes € 892 miljoen nieuw kapitaal aangetrokken door uitgifte van 10% nieuwe gewone aandelen door middel van een accelerated bookbuild proces. De opbrengsten zullen gebruikt worden om organische groei-investeringen te financieren, voornamelijk in kathodematerialen, en zullen meer financiële flexibiliteit geven met het oog op mogelijke overnames en samenwerkingen die Umicore 's aanbod op het vlak van schone mobiliteit en recyclage verder zouden versterken.

Een interim-dividend van € 0,35 per aandeel wordt uitgekeerd in augustus. Dit bedrag stemt overeen met de helft van het jaarlijkse dividend voor het boekjaar 2017, in lijn met het dividendbeleid.

Vooruitzichten

Umicore verwacht dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar in de vork van € 510 tot € 550 miljoen zal liggen, zoals eerder aangegeven, in de veronderstelling dat de huidige marktvoorwaarden blijven gelden. Terwijl verwacht wordt dat alle drie de business groepen aan de inkomsten en winstgroei zullen bijdragen, zal de grote meerderheid van Energy & Surface Technologies komen.

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met de eerste helft van 2017 en alle indicatoren van de Groep omvatten de stopgezette activiteiten, tenzij anders vermeld. Building Products droeg bij tot de indicatoren van de stopgezette activiteiten tot eind september 2017. Er zijn geen resterende stopgezette activiteiten vanaf het begin van 2018.


Bijlage