Umicore - Interim dividend uit te betalen op 28 augustus

Zoals op 31 juli aangekondigd, heeft de Raad van Bestuur een bruto interim dividend goedgekeurd van € 0,35 per aandeel (ISIN BE0974320526), wat overeenkomt met de helft van het dividend dat werd uitbetaald met betrekking tot de resultaten van 2017. Na aftrek van roerende voorheffing, resulteert dit in een netto dividend van € 0,245 per aandeel.

Het interim dividend zal op dinsdag 28 augustus 2018 uitbetaald worden.

Op vrijdag 24 augustus 2018 zal het aandeel zonder coupon verhandeld worden. De registratiedatum is vastgesteld op maandag 27 augustus 2018.

De System Paying Agent voor de uitbetaling van het interim dividend 2018 is:

KBC Bank                                                                
Havenlaan, 2                                                            
1080 Brussel

Meer informatie op http://www.umicore.com/en/investors/share-information/dividend-information/.

Voor meer informatie

Investor Relations

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                              eva.behaeghe@umicore.com