KBC Groep: KBC Groep NV gaat over tot vernietiging van 2.700.000 eigen aandelen

Persbericht
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 09 augustus 2018 (voor beurstijd)

KBC Groep NV gaat over tot vernietiging van 2.700.000 eigen aandelen

Bekendmaking ingevolge artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Op grond van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 3 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur van KBC Groep NV op 8 augustus 2018 besloten tot de vernietiging van de 2.700.000 eigen aandelen die werden ingekocht in het kader van het inkoopprogramma dat werd afgerond op 3 juli 2018.

Hierdoor is het totale aantal stemrechtverlenende aandelen en het totale aantal stemrechten van KBC Groep NV gedaald van 418.597.567 naar 415.897.567. Het kapitaal blijft ongewijzigd op 1.456.074.585,67 euro.

De meest recente informatie met betrekking tot het kapitaal en het aantal stemrechtverlenende aandelen en stemrechten is eveneens beschikbaar op www.kbc.com.

                  
                  

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.
 

KBC Groep NV
Havenlaan 2 - 1080 Brussel
Viviane Huybrecht
Directeur Corporate communicatie/
Woordvoerster
Tel. 02 429 85 45
 

 

Persdienst
Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens
Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer
Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

 

Ga de echtheid van dit document hier na
 

KBC -persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com
Volg ons op www.twitter.com/kbc_group

 

Blijf op de hoogte van alle innovatieve oplossingen via https://www.kbc.com/nl/innovation

Bijlage