Umicore - Transparantieverklaring van Norges Bank

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft Norges Bank op 8 augustus 2018 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 7 augustus 2018 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden en 3,11% van Umicore 's aandelen en stemrechten bezat.

Melding van 8 augustus 2018:

  • Reden van de kennisgeving: een verwerving of vervreemding van met stemrechtverlenende effecten gelijkgestelde financiële instrumenten
  • Kennisgeving door: Norges Bank
  • Kennisgevingsplichtige personen: Norges Bank - Bankplassen 2, PO Box 1179 Sentrum, 0107 Oslo, Norway
  • Datum van drempeloverschrijding: 7 augustus 2018
  • Overschreden drempel van directe stemrechten: 3% opwaarts
  • Noemer: 246.400.000
  • Details van de kennisgeving:
Stemgerechtigde Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten verbonden aan effecten % stemrechten verbonden aan effecten
Norges Bank 6.451.832 7.663.845 3.11%
  TOTAAL 7.663.845 3.11%
  • Controleketen: Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges Bank de deviezenreserves. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse Government Pension Fund Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is gedelegeerd aan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank - die optreedt als opdrachtgever - en alle posities zijn geregistreerd op naam van Norges Bank.

Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.

Voor meer informatie

Investor Relations

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68     eva.behaeghe@umicore.com