ForFarmers N.V.: Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2018

Lochem, 16 augustus 2018

Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2018

Kernpunten eerste halfjaar 2018 [1]:

  • Volume Total Feed2:  +2,1% tot 4,8mT; stijging in Nederland en Duitsland/België, daling in het Verenigd Koninkrijk
  • Volume mengvoer: +0,7% tot 3,3mT; stabiel in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, groei in Duitsland/België
  • Netto-omzet: +2,8% tot €1.141,6 miljoen; autonome groei bedroeg 3,9%
  • Brutowinst: +5,0% tot €217,7 miljoen; autonome groei (6,2%) in alle clusters door o.a. productmix, volumetoename specialiteiten, bijdrage strategische partnerschappen en doorberekenen van gestegen energieprijzen
  • Onderliggende EBITDA : +1,2% tot €52,3 miljoen; in alle clusters autonome toename, totaal +4,4%
  • Incidentele bate van €5,4 miljoen (voor belasting), voornamelijk door verkoop akkerbouwactiviteiten in Nederland
  • Winst (toe te rekenen aan aandeelhouders): +14,5% tot €34,8 miljoen
  • Gewone winst per aandeel: +20,7% tot €0,35; totale stijging €0,06, waarvan winstgroei €0,04 en het effect van het aandelen inkoopprogramma €0,02

     
  [1] Resultaten eerste halfjaar 2018 worden vergeleken met resultaten eerste halfjaar 2017

  [2] 'Total Feed' behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals DML producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)

Yoram Knoop, CEO ForFarmers, over de resultaten in het eerste halfjaar 2018:
"We zijn tevreden over de voortgang die we in het eerste halfjaar 2018 hebben gemaakt in elk van de vier pilaren van de Horizon 2020 strategie. Onze focus op het verbeteren van het rendement op het boerenerf heeft zich vertaald in verbeterde voerefficiëntie bij de dieren van onze klanten.
Daarnaast resulteerde het in het binnenhalen van meer nieuwe klanten. De afzet van Total Feed nam autonoom toe. De daaraan gerelateerde brutowinst nam nog sterker toe. Het is bemoedigend dat wij in alle clusters een autonome verbetering van de onderliggende EBITDA hebben kunnen realiseren, waarbij vooral de toename in Duitsland/België tevreden stemt."

Het volledige persbericht is als bijlage bijgevoegd.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations & Communications
T: 0031 573 288 194   M: 0031 6 10 94 91 61   E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel ForFarmers
ForFarmers N.V. ('ForFarmers', Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in "For the Future of Farming": voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

Met een afzet van circa 9,6 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. ForFarmers heeft rond 2.300 medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2017 bedroeg ruim € 2,2 miljard.
ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu.

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers' wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers' toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.

 

Bijlage