Ontslag: welke mogelijkheden zijn er

Wist je dat er veel verschillende manieren zijn om een ontslag in gang te zetten? Het ontslaan van een werknemer kan alleen (in de meeste gevallen) niet zomaar van de ene op de andere dag. Je moet je als werkgever houden aan de regels die voortvloeien uit het ontslagrecht. Het ontslagrecht heeft invloed op de inhoud van de arbeidsovereenkomst, hierin staat bijvoorbeeld de opzegtermijn die door jou als werkgever gerespecteerd dient te worden. Een werkgever kan dus niet opeens iemand ontslaan (tenzij er sprake is van ontslag op staande voet), daar moet je een goede en gewichtige reden voor hebben én je moet je houden aan de regels uit het ontslagrecht. Er zijn verschillende vormen van ontslag. Lees je mee?

Office

Ontslag door opzegging

Wanneer er sprake is – vanuit de werkgever of vanuit de werknemer – dat een partij de arbeidsovereenkomst zou willen beëindigen, is er sprake van een ontslag door opzegging. Bij ontslag door opzegging wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met de opzegtermijn. Ongeacht in welke sector de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren kenbaar worden gemaakt, de werkgever kan dit bijvoorbeeld mondeling doen, per brief of per e-mail. Het is belangrijk dat de opzeggende partij kan aantonen dat het opzeggen van de arbeidsovereenkomst de andere partij ook daadwerkelijk heeft bereikt. Als de werkgever een arbeidsovereenkomst wil opzeggen, heeft hij eerst groen licht nodig vanuit UWV.

Ontslag van rechtswege

In een arbeidsovereenkomst kan worden vastgelegd dat deze voor een bepaalde tijd geldt. Er is dan een datum afgesproken waarop de arbeidsovereenkomst afloopt. Wanneer die datum zich aandoet, is er sprake van een ontslag van rechtswege. Het is dan tijd voor een nieuwe uitdaging en vernieuwende kansen wanneer deze overeenkomst niet wordt verlengd.

Het opstellen van een beëindigingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden

De werkgever kan er ook voor kiezen om het ontslag niet via het UWV of een kantonrechter te laten verlopen. In deze situatie kunnen de werknemer en de werkgever met elkaar overeenkomen wat de afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden. De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden, daarvoor wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld. Hierin staan onder andere afspraken over de einddatum, maar ook de hoogte van de ontslagregeling is in deze overeenkomst opgenomen. Een jurist kan meekijken om te beoordelen of de inhoud passend is bij de ontstane werkomstandigheden. Hulp bij ontslag met wederzijds goedvinden is gebruikelijk om aan te vragen. Vaak is het zo dat een jurist meer uit de overeenkomst weet te halen, waardoor de werknemer een sterkere positie krijgt.