Fagron NV: Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 31 augustus 2018

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron de volgende kennisgeving ontvangen.

Kennisgeving van Adrianus van Herk, ontvangen op 28 augustus 2018

  • Op 28 augustus 2018 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Adrianus van Herk, een persoon die alleen kennis geeft, op 27 augustus 2018 onder de kennisgevingsdrempel van 3% is gezakt door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving van Adrianus van Herk kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com
investors.fagron.com

Profiel Fagron
Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam (beurscode 'FAGR'). De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Bijlage