Uitstaand saldo leningen toegenomen met 14% in 2017

In 2017 is het nieuw verstrekt consumptief krediet toegenomen met 14%. Dit geldt voor zowel de nieuw verstrekte autofinancieringen (+15%) als ook de overige consumptieve kredietverlening (+14%) zijn toegenomen ten opzichte van 2016.

Onderstaand overzicht van verstrekt krediet door VFN-leden (*)

Krediet

(*) VFN staat voor vereniging van financieringsondernemingen

Sinds 2013 zien we het totaal consumptief krediet toenemen van 2.3 miljard euro naar 3.9 miljard euro. Dit terwijl het totaalbedrag aan uitstaand saldo krediet al jarenlang gestaag afneemt. Dit betekent dat het aandeel van de VFN leden toeneemt en het aandeel van andere partijen, waaronder de grootbanken, licht afneemt. Het totaal uitstaand saldo aan kredieten, waaronder autolease, roodstanden, persoonlijke leningen en doorlopende kredieten, is gedaald tot om en nabij de 16 miljard euro.

Zie onderstaand de grafiek van de Nederlandse Bank voor de ontwikkeling van het totaal uitstaand saldo.

Leningenbanken

Historisch lage rente bij consumptief kredietbanken

Naast de historisch lage rente op hypotheken zien we dit ook terug bij consumptief krediet. En met name bij de VFN Leden, de gespecialiseerde consumptief kredietbanken zoals Interbank, Defam en Nationale Nederlanden. Zij slagen erin om lagere tarieven aan te bieden als de grootbanken, waaronder Rabobank of ABN Amro. Zo kun je al geld lenen vanaf een rente van 4,1%.