Heijmans voorkeurskandidaat main contract start- en landingsterreinen Schiphol

Heijmans is geselecteerd als voorkeurskandidaat voor het Perceel Start- en landingsterreinen bij de tender Main contracts 2019 in opdracht van Schiphol. De opdracht richt zich zowel op onderhoud als ontwikkeling van bestaande infrastructuur en voorzieningen van de start- en landingsterreinen. De initiële looptijd van het contract is drie jaar, met een optie tot tweemaal drie jaar verlenging. De indicatieve jaaromzet van dit perceel bedraagt 47 miljoen euro.

Eerder kon voor dit perceel nog geen voorkeurskandidaat bekend worden gemaakt vanwege een bezwaarprocedure door een andere partij, deze is nu afgerond. Het perceel omvat alle infrastructuur en voorzieningen op en rond de start- en landingsbanen, waaronder ook taxibanen, dienstwegen, bebording en verlichting. De infra operatie van Heijmans is sinds 2011 op dit gebied actief voor Schiphol. Eerder werd Heijmans als voorkeurskandidaat geselecteerd voor het Perceel Terminal 1 & 2 plus bijbehorende pieren. Daarmee gaat Heijmans nu met twee percelen de finaliserende fase van de aanbesteding in. De komende maanden worden de aangeboden plannen verder uitgewerkt en afgestemd met Schiphol. Als Schiphol de definitieve uitwerking passend vindt, worden naar verwachting eind 2018 de overeenkomsten getekend en kan de uitvoering in april 2019 van start.

Bij succesvolle afronding van beide trajecten zal de totale rol van Heijmans op Schiphol toenemen. Het volume van de infra activiteiten van Heijmans op Schiphol, dat met de nieuwe opdracht licht lager uitkomt dan het huidige contract, zal meer dan gecompenseerd worden door de nieuwe opdracht op het gebied van bouw & techniek.

Main contracts 2019
Onder de noemer 'Main contracts 2019' startte Schiphol een Europese aanbesteding om voor de zes percelen een vaste partner te selecteren voor bouw, verbouw en onderhoud van de infrastructuur. Het strategisch partnership wordt voor maximaal negen jaar afgesloten.

Voor Schiphol was de bijdrage aan de ambitie om 'Europe's Preferred Airport' te zijn doorslaggevend bij het beoordelen van de inschrijvingen. Daarom lag in de aanbesteding de nadruk op kostenoptimalisatie, verbeteren van de bedrijfsvoering, verduurzaming en het toepassen van (digitale) innovaties. De bouwbedrijven worden prestatiegericht beloond en de prestaties bepalen uiteindelijk ook het aandeel in de realisatie van de projectenportfolio.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.


Voor meer informatie / niet voor publicatie:

Pers
Marieke Swinkels-Verstappen
Communicatie
+31 73 543 52 17
mswinkels-verstappen@heijmans.nl

Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl