Halfjaarresultaten 2018


Halfjaarresultaten 2018:
Goede resultaten
in volatiele marktomstandigheden

 

Gereglementeerde informatie - 27 september 2018 - 18:00

Hoofdpunten

Tijdens het eerste semester 2018 realiseerde Campine een omzet van 113,8 Mio € (2017: 116,5 Mio €). De winst na belastingen bedroeg 4,67 Mio €, (2017: 4,98 Mio €). De lichte daling in verkoop (-2,3%) en winst (-6,2%) zijn volledig te wijten aan zeer volatiele, doch lagere loodprijzen in 2018.
“De metaalmarkten waren in 2018 vrij onstabiel door de dreiging van handelsoorlogen” verklaart CEO De Vos en voegt toe “Ondanks het feit dat de gemiddelde metaalprijzen gelijkaardig zijn aan die van het eerste semester van 2017, kenden de LME loodprijzen in 2018 een neerwaartse trend. Samen met de gestegen aankoopprijzen voor oude batterijen, heeft dit op korte termijn een negatief effect op de marges”.
De beschikbaarheid van batterijen is na de zomer verbeterd en bovendien zijn de prijzen dalende. De verhoogde capaciteit van de loodhoogoven zal in het 2e semester dan ook ten volle benut worden. Het orderboek is voor de 2e jaarhelft is trouwens in beide segmenten goed gevuld, waardoor er positief gekeken wordt naar de rest van 2018.

Business Units geherdefinieerd

Campine heeft haar operationele organisatie afgestemd met de markten.
Deze herindeling sluit ook aan bij de interne managementstructuur zegt De Vos: “De Business Units Plastics en Antimoon hebben dezelfde klanten, dikwijls zelfs voor dezelfde toepassingen. Het is dan ook logisch deze samen te brengen in één Segment genaamd Specialty Chemicals.
In mei 2018 werd het nieuwe businessplan aangekondigd waarin Campine ook bevestigde om meer andere metalen dan lood te gaan recycleren. “Wat begon als een poging om antimoon uit onze krassen en andere industriële afvalstromen te recupereren, leidde tot de extractie, concentratie of herwinning van andere metalen. Het metallurgisch proces hiervoor en de betrokken leveranciers en klanten, zijn meer verwant met onze loodrecyclage, zodat deze activiteiten perfect onder het Segment Metals Recycling vallen” voegt De Vos toe.

Specialty Chemicals omvat alle activiteiten die de eindmarkten met chemische producten en derivaten beleveren, nl. de productie van antimoontrioxide als vlamvertrager, polymerisatiekatalysator en pigmentversterker (die vroeger onder de BU Antimoon gerapporteerd werden) en de productie van de verschillende polymeer en plastic masterbatches (die vroeger onder de BU Plastics werd gerapporteerd). Momenteel omvat het Specialty Chemicals Segment de BU’s Antimoon en Plastics.

Metals Recycling omvat de activiteiten waarin metalen uit industriële en post-consumer afvalstromen worden gerecupereerd. De hoofdactiviteit is de productie van loodlegeringen (die vroeger onder de BU Lood vielen). Hieraan wordt nu de groeiende activiteit toegevoegd van de recyclage van andere metalen zoals antimoon en tin (die vroeger in de BU Antimoon waren geïntegreerd). Het Metals Recycling Segment omvat nu de BU’s Lood en Metals Recovery.

De financiële rapportage werd aangepast volgens deze herindeling.


Resultaten per Segment

Specialty Chemicals

Marktevolutie en performance

  • De vraag naar vlamvertragers blijft stijgen. Ondanks de druk vanuit de regelgeving blijft antimoontrioxide het meest gebruikte en meest efficiënte product in de vlamvertraging voor plastics.
  • Het verkoopvolume steeg tot 8.078 mT; vergeleken met 7.855 mT over dezelfde periode in 2017, betekent dit een toename van 3%. De vraag blijft sterk voor de rest van het jaar.
  • Het operationeel resultaat verbeterde aanzienlijk tot 2,70 Mio € (tov 1,20 Mio € in 2017), dankzij de toegenomen operationele efficiëntie.
  • Campine breidt haar portfolio van plastic masterbatches verder uit met de opstart van een 4e menginstallatie.

Vooruitzichten 2018
De vraag naar Campine ’s chemische producten blijft sterk. We verwachten dat het Specialty Chemicals Segment gedurende het ganse jaar beter zal blijven presteren dan in 2017.


Metals Recycling

Marktevolutie en performance

  • De vraag naar loodproducten blijft hoog en is gelijkaardig aan vorig jaar. Verkoopvolumes lagen ongeveer 1.120 mT lager dan het eerste semester van vorig jaar (30.469 mT versus 31.585 mT). De reden hiervan was de capaciteitsbeperking van de oude filter.  Een volledig nieuw filter(gebouw) werd, zoals voorzien, operationeel op 1 augustus en biedt Campine ongeveer 15% bijkomende recyclagecapaciteit.
  • De gemiddelde LME loodprijzen tijdens de eerste jaarhelft 2018 waren vergelijkbaar met die van het eerste semester 2017. Er waren echter belangrijke verschillen: 2017 begon met relatief lage LME loodprijzen rond 1.900 €/mT die nadien stegen. In 2018 startten de LME loodprijzen relatief hoog (2.100 €/mT) en daalden gevoelig in het begin van maart tot 1.900 €/mT na president Trump’s aankondiging van invoerrechten op metalen. Sindsdien bleven de prijzen sterk schommelen en liepen zelfs terug tot 1.700 €/mT in september.
  • Het operationeel resultaat verminderde dan ook tot 6.245 Mio € (2017: 8.897 Mio €).
  • Onze proceskennis om andere metalen - zoals antimoon en tin - te recycleren heeft een meer mature fase bereikt en ook de productie-efficiëntie is toegenomen.

Vooruitzichten 2018
De capaciteitstoename zal gradueel ingevuld worden tijdens het 3e kwartaal. We verwachten een belangrijke output in het 4e kwartaal om aan de sterke marktvraag te voldoen. Campine verwacht dat het Metals Recycling Segment het jaar 2018 zal afsluiten met gelijkaardige of zelfs hogere volumes dan 2017. Marges herstellen zich stapsgewijs aangezien gebruikte autobatterijprijzen zich momenteel aanpassen aan de lagere LME quoteringen.


Het volledige persbericht en tussentijds financieel verslag vindt u in bijlage en is beschikbaar op onze website.

Bijlages