Banimmo tekent een langlopend huurcontract voor haar hotel in Chantilly (ten noorden van Parijs)

Banimmo heeft (onrechtstreeks, via haar dochter Dolce Chantilly SAS waarvan ze 100% in handen heeft) met een vennootschap van de groep Parfires, een handelsonderhuur voor 12 jaar getekend voor haar hotel in Chantilly. Ook het handelsfonds werd overgedragen.

Dankzij dit huurcontract krijgt Banimmo een gegarandeerd jaarlijks huurinkomen van 2,35 miljoen euro in 2019. Dit bedrag zal nadien jaarlijks toenemen tot 2,6 miljoen euro in 2022 en zal daarna onveranderd blijven tot 2031. Aangezien er reeds een handelsonderhuur  getekend werd met een filiaal van de groep UGolf, goed voor een vast jaarlijks inkomen van 100.000 euro, zal het totale huurinkomen vanaf 2022 dus 2,7 miljoen euro per jaar bedragen.

Dankzij dit contract kan Banimmo de uitbating van het hotel overlaten aan een professionele operator en het actief zo beter positioneren. Met het oog op de verkoopprocedure die volgende maand van start zal gaan, zal dit het actief aantrekkelijker maken voor kandidaat-investeerders.

Click op onderstaande link voor het volledige artikel in pdf-formaat:

Bijlage