KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV

Persbericht
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 19 oktober 2018, 8u00

Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)   

Samenvatting van de kennisgeving(en)

KBC Groep NV ontving een op 16 oktober 2018 en op 17 oktober 2018 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt – als resultaat - dat BlackRock . de rapporteringsdrempel van 5% (‘totaal stemrechten en equivalente instrumenten’) opwaarts overschreden heeft. 

Inhoud van de kennisgeving(en)

Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving(en): aankoop of verkoop van effecten met stemrechten
 • Kennisgeving door: BlackRock .
 • Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage
 • Transactiedatum: 15 oktober 2018 en 16 oktober 2018
 • Overschreden drempel: 5% opwaarts (voor ‘stemrechten+equivalente financiële instrumenten’)

(noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan)

 • Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 415 897 567
 • Details van de kennisgeving(en): zie bijlage. Per 16 oktober bedraagt bijgevolg het aantal KBC aandelen met stemrecht en equivalente financiële instrumenten bij BlackRock respectievelijk 5.01% en 0.06% van het totaal aantal KBC -aandelen.  
 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
  Zie “11: Full chain of controlled undertakings through which the holding is effectively held” in de PDF-file op www.kbc.com (zie hieronder).
 • De betrokken kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com > investor relations > aandeelhoudersinformatie > aandeelhoudersstructuur.

Volledig persbericht in de bijlage.

Bijlage