Intervest Offices & Warehouses: Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het derde kwartaal 2018

 • Groei van de vastgoedportefeuille met 11%: € 735 miljoen op 30 september 2018 (€ 663 miljoen op 31 december 2017) door acquisities in lijn met de strategie.
 • Authentieke akte tot aankoop grond zone B van voormalige Ford-site te Genk verleden op 24 september 2018; ontwikkelingspotentieel van meer dan 250.000 m² logistiek vastgoed op de Ford-site in Genk.
 • Oprichting perimetervennootschap Genk Green Logistics nv, als IGVV.
 • Greenhouse BXL met derde Greenhouse Flex (coworking lounge) operationeel. Reeds 80% verhuurd op 30 september 2018 en verdere commercialisering volop aan de gang.
 • Stijging in de bezettingsgraad van de totale vastgoedportefeuille met 4% tot 90% op 30 september 2018 (86% op 31 december 2017); bezettingsgraad kantorenportefeuille 86% en logistieke portefeuille 94%.
 • Stijging van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille in de eerste negen maanden van 2018 met 1%, 1,5% in de kantoren en 0,5% in de logistieke portefeuille.
 • Verhouding vastgoedsegmenten op 30 september 2018: 57% logistiek vastgoed en 43% kantoorgebouwen.
 • Toename van het EPRA resultaat met 12% in de eerste negen maanden van 2018 door hogere huurinkomsten uit vijf acquisities in de logistieke portefeuille in 2017 en drie logistieke sites in 2018.
 • EPRA resultaat per aandeel gestegen met 3%: € 1,21 in de eerste negen maanden van 2018 (€ 1,17 in de eerste negen maanden van 2017).
 • Verwacht EPRA resultaat voor 2018 tussen € 1,61 en € 1,65 per aandeel met een brutodividend van € 1,40 wat neerkomt op een brutodividend-rendement van 6,1%.
 • Uitgave commercial paper voor een bedrag van € 30 miljoen (maximaal 70 miljoen) ter verdere diversificatie van de financieringsbronnen.
 • Gemiddelde rentevoet van de financieringen: 2,4% in de eerste negen maanden van 2018 (2,6% in de eerste negen maanden van 2017).
 • Nieuwe interest rate swaps afgesloten in het derde kwartaal voor een notioneel bedrag van € 50 miljoen. Indekkingsratio op 30 september 2018 82%.
 • Schuldgraad: 47,9% op 30 september 2018 (44,6 % op 31 december 2017).


Bijlage