KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV

Persbericht
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 31 oktober 2018, 8u00

Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)   

Samenvatting van de kennisgeving(en)

KBC Groep NV ontving een op 24 oktober 2018, 25 oktober 2018, 26 oktober 2018 en 29 oktober 2018  gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt – als eindresultaat - dat BlackRock . de rapporteringsdrempel van 5% (‘totaal stemrechten en equivalente instrumenten’) opwaarts overschreden heeft. 

Inhoud van de kennisgeving(en)

Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving(en): aankoop of verkoop van effecten met stemrechten
 • Kennisgeving door: BlackRock .
 • Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage
 • Transactiedatum: 23 oktober 2018, 24 oktober 2018, 25 oktober 2018 en 26 oktober 2018
 • Overschreden drempel: 5%

(noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan)

 • Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 415 897 567
 • Details van de kennisgeving(en): zie bijlage. Het aantal KBC aandelen met stemrecht en equivalente financiële instrumenten bij BlackRock bedroeg, in procent van het totaal aantal KBC -aandelen,  respectievelijk 4.86% en 0.07% op 23 oktober 2018, 4.92% en 0.08% op 24 oktober 2018, 4.88% en 0.08% op 25 oktober 2018 en 5,04% en 0,08% op 26 oktober 2018.  
 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
  Zie “11: Full chain of controlled undertakings through which the holding is effectively held” in de PDF-file(s) op www.kbc.com (zie hieronder).
 • De betrokken kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com > investor relations > aandeelhoudersinformatie > aandeelhoudersstructuur.

Volledig persbericht in de bijlage.

Bijlage