ForFarmers N.V.: Aftreden Jan Potijk tijdens Algemene Vergadering ForFarmers 2019

Lochem, 2 november 2018                      

Aftreden Jan Potijk tijdens Algemene Vergadering ForFarmers 2019

Jan Potijk, lid van de Raad van Bestuur1 van ForFarmers en COO ForFarmers Nederland, heeft besloten om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2019, de datum waarop zijn huidige zittingstermijn afloopt. Hij heeft de Raad van Commissarissen hierover gisteren geïnformeerd. De Raad van Bestuur zal derhalve na 26 april 2019 bestaan uit de CEO, Yoram Knoop, en de CFO, Arnout Traas.
ForFarmers heeft twee nieuwe leden in de Directie benoemd: Pieter Wolleswinkel en David Fousert. Voor beiden betreft het een interne promotie. Zij beginnen in hun nieuwe posities per 1 januari 2019 om een soepele overdracht van verantwoordelijkheden mogelijk te maken. Hierdoor zal de Directie na april 2019 bestaan uit acht leden. 

 

Pieter Wolleswinkel (1977) zal verantwoordelijk worden voor ForFarmers Nederland, bestaande uit de Business Units Herkauwers, Varkens en Pluimvee. Pieter Wolleswinkel is afgestudeerd in diergeneeskunde en heeft een MBA. Hij heeft gewerkt als dierenarts en in internationale leidinggevende posities bij Provimi. Hij startte in 2014 bij ForFarmers als directeur van de Business Unit Noord bij ForFarmers Duitsland. Vanaf 1 januari 2018 is Pieter Wolleswinkel directeur van de Business Unit Varkens bij ForFarmers Nederland.

David Fousert (1978) zal verantwoordelijk worden voor de Business Units Reudink, Pavo en ForFarmers België. David Fousert is afgestudeerd in Farmacie  en heeft daarna een brede ervaring opgedaan in diverse internationale leidinggevende posities in de food en agri business bij Cargill. Hij startte in 2016 als directeur van de Business Unit Herkauwers bij ForFarmers Nederland.

"Ik ben 36 jaar bij ForFarmers en haar voorgangers in dienst geweest en kan met trots terugkijken op mijn bijdrage aan wat ForFarmers vandaag de dag is. Ik had me geen interessantere en uitdagendere carrière kunnen wensen. Ik heb besloten om me niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als lid van de Raad van Bestuur, zodat ik meer tijd en energie kan vrijmaken voor andere zaken. Ik ben er trots op dat we twee leden uit mijn managementteam hebben kunnen benoemen. Ik heb er groot vertrouwen in dat Pieter en David hun teams zo zullen leiden om commercieel succesvol te zijn terwijl ze in hun strategische keuzes de boeren en hun behoeften centraal zullen stellen", aldus Jan Potijk.

Yoram Knoop, CEO ForFarmers: "We respecteren de beslissing van Jan om niet op te gaan voor een nieuwe termijn wanneer zijn huidige contract afloopt. Jan is van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling en het succes van ForFarmers. Hij heeft ons laten weten dat hij van deze gelegenheid graag gebruik wil maken om af te treden na zijn huidige zittingstermijn, nadat hij binnen zijn eigen managementteam zijn opvolgers had geïdentificeerd en opgeleid. Pieter Wolleswinkel en David Fousert hebben zich bewezen als deskundige en ervaren leiders, en we zijn verheugd en trots dat we deze twee belangrijke interne promoties kunnen aankondigen. Deze veranderingen betekent ook een aanpassing in de scope voor Adrie van der Ven, die zich nu volledig kan richten op onze ontwikkelingen in Duitsland en Polen. Als gevolg van onze Horizon 2020-strategie en de daaruit voortvloeiende recente overnames en groei van de organisatie, hebben we besloten om onze directie uit te breiden van zeven naar acht leden."

     1.     De Raad van Bestuur is de statutaire directie en bestaat momenteel uit de CEO, de CFO en de COO Nederland. De Raad van Bestuur vormt samen met de andere vier directeuren de Directie van ForFarmers. Per 26 april 2019 zal de Raad van Bestuur bestaan uit de CEO en de CFO en zijn er zes directeuren; zij vormen
           samen de Directie.


Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.


Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations & Communications
T: +31 6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. ('ForFarmers', Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de conventionele en biologische veehouderij. ForFarmers zet zich in "For the Future of Farming": voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

ForFarmers heeft productievestigingen in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en sinds juli 2018 ook in Polen. Met een afzet van circa 9,6 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. In 2017 had ForFarmers 2.325 medewerkers en bedroeg de omzet ruim €2,2 miljard. 

ForFarmers publiceert op 13 maart 2019 haar jaarcijfers en jaarverslag 2019.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

 

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers' wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers' toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.