KBC Groep: Europese stresstest 2018 van de EBA bevestigt dat KBC adequaat gekapitaliseerd blijft

Persbericht
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 2 november 2018 (18.15 uur CET) 

Europese stresstest 2018 van de EBA bevestigt dat KBC adequaat gekapitaliseerd blijft

KBC meldt dat de Europese Bankautoriteit EBA vandaag de resultaten bekendmaakte van de Europese stresstest voor 2018. Een beknopt overzicht van de gegevens van KBC vindt u op www.kbc.com.

De impact van de stresstest op de fully loaded common equity tier 1-ratio van KBC (IFRS9- geherwaardeerde CET1-ratio: 15,96% eind 2017) verhoogt die ratio met 2,60 procentpunten tot 18,56% in het basisscenario. In het ongunstige scenario zou de fully loaded CET1-ratio van KBC 2,36 procentpunten dalen tot 13,60%. De IFRS9-geherwaardeerde leverage ratio van KBC , die zich eind 2017 op 6,01% bevond, zou in het basisscenario stijgen tot 6,88% en in het ongunstige scenario slechts dalen tot 5,75%.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep licht toe: "De resultaten van deze regelmatige theoretische oefening van de EBA geven ons bijkomende inzichten over de kapitaalvereisten waaraan KBC in verschillende mogelijke economische scenario's moet kunnen voldoen. Onze consistente resultaten vormen een geruststelling voor onze stakeholders dat ons bedrijf goed gekapitaliseerd is en blijft. De resultaten tonen ook aan dat we over sterke fundamenten beschikken: een gezond klantgericht bankverzekeringsmodel, een stevige liquiditeitspositie, ondersteund door een erg solide en loyale klantendepositobasis in onze kernmarkten België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland, en een comfortabele solvabiliteit. Zo kunnen we een actieve ondersteuning bieden aan de gemeenschappen en de economische omgeving waarin we actief zijn."

KBC onderging de Europese stresstest 2018, uitgevoerd door de Europese Bankautoriteit EBA in samenwerking met de Nationale Bank van België ( NBB ), de Europese Centrale Bank (ECB) en het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB).

KBC neemt nota van het bericht dat de EBA vandaag uitstuurde en erkent de resultaten van die oefening. De Europese stresstest 2018 bevat geen slaag- of faaldrempel, maar is bedoeld om de toezichthouders belangrijke informatie te leveren voor hun verdere doorlichtingsproces. Op basis van de resultaten zullen de bevoegde autoriteiten dus kunnen beoordelen of KBC in stressscenario's voldoet aan de toepasselijke kapitaalvereisten van de toezichthouders.

Het ongunstige stresstestscenario, opgesteld door de ECB en het ESRB, beslaat een tijdshorizon van 3 jaar (2018-2020). Bij de stresstest werd voor die hele periode uitgegaan van de balans van december 2017 (geherwaardeerd voor IFRS9). Er werd dus geen rekening gehouden met latere aanpassingen van de bedrijfsstrategie of veranderingen sindsdien in de bedrijfsvoering. De stresstest van de EBA vormt geen voorspelling van de winstontwikkeling of andere financiële parameters van KBC .

Achtergrond

De Europese stresstest 2018 is een verplichte bottom-upoefening die banken een gemeenschappelijke methodologie en templates aanreikt om op een consistente manier de impact van dezelfde scenario's na te gaan. Zo kunnen de stakeholders correct vergelijken en beoordelen in hoeverre Europese banken en het Europese bankensysteem schokken kunnen incasseren. Bij de oefening werd uitgegaan van statische balansen. De oefening van 2018 hanteert geen hurdle rates of kapitaaldrempels.
Er wordt geanalyseerd hoe de kapitaalpositie van een bank zich ontwikkelt, gesteld dat de balans drie jaar lang, tot 2020, gelijk blijft, en dat in een neutraal en een ongunstig scenario. Het ongunstige scenario omvat de vier systeemrisico's die volgens het ESRB de belangrijkste bedreigingen vormen voor de stabiliteit van de Europese banksector:

  • De risicopremies op de mondiale financiële markten kunnen abrupt omhooggaan, met een financiële verkrapping tot gevolg. Zoiets kan bijvoorbeeld getriggerd worden door een plotse verandering van de beleidsverwachtingen.
  • Een zwakke rendabiliteit van de banken, die in de EU voor structurele uitdagingen staan, kan een negatief effect hebben op de nominale groei.
  • Bij een mogelijke herprijzing van de risicopremies en een toenemende politieke fragmentatie kan men zich gaan afvragen in hoeverre de schuldgraad van zowel overheden als gezinnen nog houdbaar is.
  • Liquiditeitsrisico's in de niet-bancaire financiële sector kunnen het bredere financiële stelsel infecteren.

Een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden en een gedetailleerde toelichting van de gebruikte methodes en scenario's zijn beschikbaar op de website van de EBA.

Deze informatie dient enkel ter vergelijking met andere banken en mag in geen geval rechtstreeks worden vergeleken met de andere informatie die KBC publiceert.

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC -groep
Tel. +32 2 429 35 73, e-mail: kurt.debaenst@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Corporate Communicatie en woordvoerster KBC Groep,
Tel. +32 2 429 85 45 - e-mail: pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.
 

KBC Groep NV
Havenlaan 2 – 1080 Brussel
Viviane Huybrecht
Directeur Corporate communicatie/
Woordvoerster
Tel. 02 429 85 45
 

 

Persdienst
Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens
Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer
Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

 

Ga de echtheid van dit document hier na
 

KBC -persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com
Volg ons op www.twitter.com/kbc_group

 

Blijf op de hoogte van alle innovatieve oplossingen via https://www.kbc.com/nl/innovation

   

Bijlage