Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA

Gereglementeerde informatie, Leuven, 6 november 2018 (17.40 CET)

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving

KBC Ancora ontving een op 2 november 2018 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat BlackRock ., ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten, de meldingsdrempel van 1% overschreden heeft. Het aantal KBC Ancora-aandelen met stemrecht steeg tot 1,01%. Het totaal aantal KBC Ancora-aandelen met stemrecht (1,01%) en equivalente financiële instrumenten (0,07%), waarbij stemrechten kunnen verworven worden bij uitoefening van het instrument, blijft dus boven de 1% drempel.

Inhoud van de kennisgeving

Reden van de kennisgevingVerwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten - Overschrijding van de laagste drempel (1%)
Kennisgeving doorEen moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige personen BlackRock , Inc. / BlackRock (Netherlands) B.V. / BlackRock Advisors (UK) Limited / BlackRock Asset Management Canada Limited / BlackRock Fund Advisors / BlackRock Institutional Trust Company, National Association / BlackRock Investment Management (Australia) Limited / BlackRock Investment Management (UK) Limited / BlackRock Investment Management, LLC
Datum van drempeloverschrijding31 oktober 2018
Overschreden drempel (in %)1% (naar boven)
Voor KBC Ancora gelden naast de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan eveneens de statutaire drempels van 1% en 3%
Noemer78.301.314 
  A) Stemrechten787.574 (1,01%)
  B) Gelijkgestelde financiële instrumenten56.342 (0,07%)
Totaal aantal stemrechten A) + B)843.916 
% stemrechten aangehouden1,08%
Keten van gecontroleerde ondernemingen BlackRock , Inc.
Trident Merger, LLC
BlackRock Investment Management, LLC

 

BlackRock , Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Finance Europe Limited
BlackRock Investment Management (UK) Limited

 

BlackRock , Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd.
BlackRock Investment Management (Australia) Limited

 

BlackRock , Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Holdco 4, LLC
BlackRock Holdco 6, LLC
BlackRock Delaware Holdings Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, National Association

 

BlackRock , Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Holdco 4, LLC
BlackRock Holdco 6, LLC
BlackRock Delaware Holdings Inc.
BlackRock Fund Advisors

 

BlackRock , Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Canada Holdings LP
BlackRock Canada Holdings ULC
BlackRock Asset Management Canada Limited

 

BlackRock , Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Finance Europe Limited
BlackRock Advisors (UK) Limited

 

BlackRock , Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Finance Europe Limited
BlackRock (Netherlands) B.V.

Varia

Dit persbericht en bijhorende kennisgeving en andere kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van KBC Ancora www.kbcancora.be onder ‘aandeelhouderschap / transparantiemeldingen’.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC -groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be
e-mail algemeen: mailbox@kbcancora.be

Bijlage