Intervest Offices & Warehouses : Openbaarmaking overeenkomstig artikel 15 van de wet van 2 mei 2007: aankondiging nieuwe noemer

Notering van nieuwe aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels

Intervest Offices & Warehouses nv lanceerde op 15 november 2018 een kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht voor een brutobedrag van maximum € 99.854.749, via de uitgifte van maximum 5.397.554 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van € 18,50 per aandeel.

Volledig persbericht :

Bijlage