Financière de Tubize SA : Inkoop van eigen aandelen

FINANCIERE DE TUBIZE NV

Researchdreef 60, 1070 Brussel

Contact: Anne Sophie Pijcke, directeur, aspijcke@icloud.com

Inkoop van eigen aandelen

Gereglementeerde informatie
1st december 2018

De raad van bestuur van Financière de Tubize is, in het kader van de machtiging die haar werd verleend door de algemene vergadering van 25 april 2018, overgegaan tot een verrichting van inkoop van eigen aandelen.

Conform de bepalingen van artikel 207 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, maakt Financière de Tubize volgende informatie openbaar met betrekking tot de inkoop:

  • Datum van de verrichting : 26 november 2018
  • Aantal verkregen effecten : 36.000
  • Prijs van de verkregen effecten : € 59 per aandeel
  • Handelsmethode : buiten de gereglementeerde markt Euronext Brussels (OTC).

De gekochte aandelen worden aangehouden als eigen aandelen.