Verdere problemen Ballast Nedam met A15

Vanwege aanhoudende kostenoverschrijdingen op het pps-project A15 Maasvlakte - Vaanplein, dat wordt uitgevoerd door het consortium A-Lanes A15, verwacht Ballast Nedam verslechtering van het resultaat over 2014. Tevens kampt de divisie Infrastructuur met tegenvallende projectresultaten.

Op 7 juli heeft Ballast Nedam bekend gemaakt op grond van zijn aandeel van 40% in het project A15 Maasvlakte - Vaanplein een bedrag van € 87 miljoen als verlies te moeten nemen en dit te moeten voorfinancieren in afwachting van de uitkomst van de contractueel vastgelegde procedure van geschillenbeslechting. In de meest recente projectrapportage van A-Lanes A15 zijn de totale kostenoverschrijdingen toegenomen van € 217 tot € 253 miljoen.

Gezien het 40% aandeel van Ballast Nedam zou dit betekenen dat het verlies oploopt van € 87 miljoen tot circa € 100 miljoen. Ballast Nedam verwacht dat de kostenoverschrijdingen in het laatste kwartaal verder zullen oplopen. Zolang er geen duidelijkheid bestaat over de afhandeling van de door A-Lanes A15 ingediende claims kan Ballast Nedam geen uitspraken doen over de precieze hoogte van het verlies na verrekening van de claims.