Nyrstar kondigt ondertekening van USD 650 miljoen toegezegde kaderovereenkomst voor handelskredietfinanciering aan

Gereglementeerde informatie - Voorkennis

6 december 2018 om 07:00 CET

AANKONDIGING

Op 21 november 2018, kondigde Nyrstar NV (" Nyrstar " of de "Vennootschap", samen met haar dochtervennootschappen, de "Groep") aan dat het een bindende term sheet had ondertekend met Trafigura Pte Ltd ("Trafigura") waaronder Trafigura USD650 miljoen aan toegezegde liquiditeit zou verstrekken ten gunste van Nyrstar Sales & Marketing AG ("NSM"). Nyrstar kondigt hierbij aan dat dit gedocumenteerd werd in een Nieuwe USD650 miljoen Kaderovereenkomst voor Handelskredietfinanciering (de "Nieuwe USD650m Overeenkomst") die nu getekend is.

De USD220 miljoen tussentijdse vooruitbetalingsovereenkomst die eveneens op 21 november 2018 werd aangekondigd, zal nu vervangen en geherfinancierd worden door de Nieuwe USD650m Overeenkomst. 

De Nieuwe USD650m Overeenkomst omvat een USD450 miljoen toegezegde doorlopende vooruitbetalingsfaciliteit (L+5% p.a.) en faciliteiten voor doorlopende open account en doorlopende garanties voor kredietbrieven voor een totaalbedrag van USD200 miljoen. De Overeenkomst zal vervallen op 30 juni 2020.

De Nieuwe USD650m Overeenkomst is verzekerd van een uitgebreid garantie- en zekerhedenpakket dat financiële garanties omvat van elk van de 12 Groepsvennootschappen die (samen met NSM) momenteel de garantieverstrekkers/emittenten onder de obligaties van de Groep zijn; panden op aandelen van bepaalde dochtervennootschappen ; en panden op sommige activa, zoals bekendgemaakt op 21 November 2018.

Ze bevat bepaalde gebruikelijke financiële convenanten, gevallen van verzuim (events of default) en andere verbintenissen. De Nieuwe USD650m overeenkomst bevat een recht om deel te nemen aan tot 50% van elke toekomstige financierings- of herkapitalisatieregeling aangegaan door de Groep, voor een periode van twee jaar na de datum waarop de nieuwe faciliteit van kracht wordt.

NSM's bestaande USD250 miljoen werkkapitaalfaciliteit overeenkomst met Trafigura, die oorspronkelijk in mei 2016 werd aangegaan, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zal  beëindigd en vervangen worden door de Nieuwe USD650m Overeenkomst.

De Nieuwe USD650m Overeenkomst versterkt de liquiditeitspositie van de Groep aanzienlijk na bepaalde dalingen van werkkapitaal ervaren in de periode.  Nyrstar , samen met haar adviseurs, zal zich nu verder focussen op het voorheen aangekondigd en lopend nazicht van de balansstructuur.

Over Nyrstar
Nyrstar is een wereldwijde multi-metaalonderneming met een positie als marktleider in zink en lood en een groeiende positie in andere basismetalen en edele metalen die als essentiële grondstoffen worden aangemerkt in de snelle verstedelijking en industrialisatie van onze veranderende wereld. Nyrstar onderneemt mijnbouw-, smelterij- en andere activiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australië en biedt werk aan ongeveer 4.100 mensen. Nyrstar is gevestigd in België en heeft haar hoofdkantoor in Zwitserland. Nyrstar is genoteerd aan de Euronext Brussels onder het tickersymbool NYR. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Nyrstar : www.nyrstar.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Anthony Simms Hoofd Beleggerrelaties T: +41 44 745 8157  M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni  Hoofd Corporate Communications T: +41 44 745 8295  M: +41 79 719 2342  franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Bijlage