Macintosh reageert op faillissement Halfords

Het op 7 oktober 2014 aangekondigde faillissement van fiets- en automotiveketen Halfords (sinds 30 juni 2013 ex-dochteronderneming van Macintosh ), heeft geleid tot speculaties in de media omtrent de positie van Macintosh .

Macintosh vindt het daarom wenselijk om door middel van dit persbericht een aantal zaken te verduidelijken.

1. Macintosh heeft Halfords in juni 2013 via een Management buy out verkocht aan de Algemeen Directeur. Daarbij werd een gestructureerde lening door Macintosh aan Halfords verstrekt van € 9,5 mln. De financieringsstructuur voorzag in voldoende solvabiliteit en liquiditeit om het door de Algemeen Directeur ontwikkelde businessplan kansrijk te kunnen uitvoeren. Helaas heeft de voortvarende aanpak van het Halfords team in het afgelopen jaar niet geleid tot voldoende herstel. Vervolgens heeft het management van Halfords zelf faillissement aangevraagd. Macintosh heeft dus niet de financieringsfaciliteit opgezegd.

2. De lening van € 9,5 mln is in de boeken van Macintosh ultimo 2013 afgewaardeerd tot € 6,4 mln. Het hoofdbedrag van de lening en daarmee ook het bedrag van de vordering van Macintosh op Halfords bedraagt echter nog steeds € 9,5 mln. Macintosh heeft zekerheden (pandrecht) op de bezittingen van Halfords als waarborg voor de terugbetaling van het volledige bedrag van € 9,5 mln. Daarmee kan Macintosh zich als “separatist” verhalen op de opbrengst van de goederen waarop het pandrecht rust, wat een betere positie is dan die van preferent schuldeiser.

3. De curatoren zullen de bezittingen van Halfords te gelde maken. Het is op dit moment speculeren hoe hoog die opbrengst zal zijn. De “asset base” van Halfords bedraagt circa € 14 mln nominaal. De waarde bij voortzetting van de activiteiten wordt ingeschat op circa € 10 mln. Dit is een van de redenen dat een doorstartscenario ook de voorkeur heeft van Macintosh , want de waarde in een liquidatiescenario zal lager zijn, maar nog steeds substantieel.

4. Indien de opbrengst van de bezittingen hoger uitkomt dan € 6,4 mln is dit voor Macintosh een positief resultaat; indien dit minder is, is sprake van een negatief resultaat.

5. Iedere euro die Macintosh ontvangt als terugbetaling van de vordering van € 9,5 mln, levert een positief cash effect op en een verbetering van de netto schuldpositie van Macintosh . Daardoor is er een gunstig effect op de bankconvenanten, terwijl een resultaateffect neutraal uitwerkt voor die convenanten.