Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

Persbericht
Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

3 januari 2019, 17u45

Op 24 december 2018 heeft Kinepolis Group NV een kennisgeving ontvangen van AXA S.A. waaruit blijkt dat, door de overdracht van aandelen, de drempel van 5% van de stemrechten verbonden aan aandelen in Kinepolis Group NV onderschreden werd.

De details van de kennisgeving zijn:

Datum kennisgeving:                 24 december 2018

Transactiedatum:                      19 december 2018

Betrokken drempel:                  5%

Kennisgeving door:                    Een moedervennootschap of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige persoon: AXA S.A.

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk werd gehouden, is opgenomen in voormelde kennisgeving die net als het gereglementeerd bericht consulteerbaar is op de website van Kinepolis Group via deze link.

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 EUR
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact

Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com