Heijmans gaat strategische samenwerking Schiphol aan

Heijmans gaat in opdracht van Schiphol voor maximaal negen jaar de bestaande infrastructuur van de percelen Start- en landingsterreinen en Terminal 1 & 2 onderhouden en (ver)bouwen. Eerder werd Heijmans al aangewezen als voorkeurskandidaat voor deze percelen. Na concretisering van de aanbestedingsplannen zijn vandaag de definitieve overeenkomsten getekend, waarmee een indicatieve jaaromzet van € 84 miljoen is gemoeid. De uitvoering start april 2019.

Heijmans Infra ondertekende de overeenkomst voor het perceel Start- en landingsterreinen. Het omvat alle infrastructuur en voorzieningen op en rond de start- en landingsbanen, waaronder taxibanen, dienstwegen, bebording en verlichting. De indicatieve jaaromzet van dit perceel bedraagt € 47 miljoen. Heijmans Utiliteit ondertekende de overeenkomst voor perceel Terminal 1 & 2. Zij draagt zorg voor al het preventief-, correctief- en vervangingsonderhoud, en voor kleinschalige verbouwingen. Dit zowel op bouwkundig, installatietechnisch als transport gebied (liften, rolpaden en roltrappen). Het perceel heeft een indicatieve jaaromzet van € 37 miljoen.

De initiële looptijd van het prestatiegerichte onderhoudsdeel van beide contracten is drie jaar, met een optie tot tweemaal drie jaar verlenging. Daarnaast wordt het merendeel van alle bouwprojecten die binnen de gewonnen percelen worden geïnitieerd met Heijmans gerealiseerd.

Heijmans committeert zich aan doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, optimaal assetrendement, excellente organisatie, innovatie en digitalisering. Daarmee draagt ze bij aan Schiphols ambitie om Europe’s preferred airport te zijn.

Main Contracts 2019
Onder de noemer ‘Main contracts 2019’ startte Schiphol een Europese aanbesteding om voor de zes percelen een vaste partner te selecteren voor bouw, verbouw en onderhoud van de terminals en infrastructuur. Schiphol verdeelde de opdrachten in zes percelen en selecteerde per perceel de partij die de beste bijdrage aan de ambities van Schiphol levert.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.   
 
Voor meer informatie / niet voor publicatie:

Pers
Mandy Snijders
Communicatie
+31 73 543 52 17
msnijders@heijmans.nl 

Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl 

Bijlage