Gewone algemene vergadering van 31 januari 2019

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Gelieve hierna ons persbericht te vinden met betrekking tot onze gewone algemene vergadering van 31 januari 2019.

We blijven tot uw beschikking voor verdere inlichtingen.

Hoogachtend,Bijlage