Nyrstar operationele en financiële update

Nyrstar operationele en financiële update

1 februari 2019 om 21.30 CET

Nyrstar NV ("Nyrstar" of de “Vennootschap”) voorziet vandaag in een update voor wat betreft het lopend nazicht van de balansstructuur en bepaalde operationele en financiële zaken met inbegrip van de Port Pirie Herontwikkeling en de verwachtingen voor Onderliggende EBITDA voor het volledige jaar 2018.

Nazicht balansstructuur
De Raad van Bestuur en het management van Nyrstar, met behulp van onafhankelijke adviseurs van Alvarez & Marsal, Morgan Stanley en Freshfields, zetten het grondig nazicht van de balansstructuur van de Vennootschap voort, zoals eerder aangekondigd. Dit nazicht wordt geleid door een speciaal onafhankelijk comité van de Raad van Bestuur van Nyrstar. Als deel van het nazicht, heeft Nyrstar een nieuw business plan voor vijf jaar opgesteld (het “Business Plan”) dat als basis dient voor onderhandelingen met financiële stakeholders om een robuuste en duurzame balansstructuur op lange termijn te bewerkstelligen voor de Vennootschap. Gedurende deze week heeft Nyrstar constructieve discussies gevoerd met vertegenwoordigers van haar verschillende groepen van financiële stakeholders om binnen een versneld tijdskader richting dit streefdoel te kunnen werken. Volgend op deze discussies, vindt Nyrstar het gepast om alle stakeholders een update te geven door middel van dit persbericht.
De Vennootschap zal bijkomende aankondigingen doen naarmate deze discussies vorderen, zoals gepast.

Cyberaanval
Volgend op het persbericht uitgegeven op 22 januari 2019 met de mededeling dat de Vennootschap het slachtoffer was geweest van een gerichte cyberaanval die bepaalde IT systemen ernstig aangetast had, met inbegrip van email en netwerkservers verspreid over Nyrstar’s hoofdkwartier in Zurich, Zwitserland en wereldwijd bij de Metaalverwerking- en Mijnbouwwerkzaamheden. De Vennootschap kan nu bevestigen dat de cyberaanval bedwongen werd op 22 januari 2019 en dat Nyrstar’s IT afdeling met behulp van belangrijke IT-partners en wereldwijde cyberveiligheidsinstanties, gedurende de laatste tien dagen gewerkt heeft aan een technisch herstelplan. Nyrstar’s IT systemen, met inbegrip van emailcorrespondentie en toegang tot file servers, worden verwacht weer normaal te functioneren in de komende week. Nyrstar’s Metaalverwerking- en Mijnbouwwerkzaamheden werden niet aanzienlijk beïnvloed door de cyberaanval op operationeel vlak. 

Myra Falls heropstartwerkzaamheden
Zoals meegedeeld in de tweede tussentijdse managementverklaring voor 2018 die gepubliceerd werd op 30 oktober 2018, heeft de Myra Falls mijn haar zinkproductie gestart in september 2018. Deze productie werd mogelijk gemaakt door het feit dat de voornaamste bestanddelen van herstartwerkzaamheden voltooid werden, met inbegrip van het herstel van de ondergrondse mijnen, de heropbouw en renovatie van de verwerkingsfabriek, het herstel van de ondergrondse vermaalmachine, de renovatie en de upgrade van essentiële infrastructuur, met inbegrip van wegen en laadfaciliteiten en een upgrade van het ondergrondse platform voor mobiele uitrusting.

Volgend op deze heropstart, tegen het einde van het vierde kwartaal van 2018, was Nyrstar genoodzaakt om haar ertswinning en productie te onderbreken aan de maalderij om tekortkomingen aan te pakken die geïdentificeerd werden in de nalevingsorders van het Ministry for Energy, Mines & Petroleum Resources in British Columbia. Nyrstar is momenteel bezig om de noodzakelijke herstelmaatregelen te nemen en productie zou hernomen moeten worden tegen het eind van het eerste kwartaal van 2019 of ten laatste tijdens het tweede kwartaal van 2019. In de tussentijd blijft Nyrstar haar ondergrondse ontwikkelings- en herstelactiviteiten in de Myra Falls mijn voortzetten.

Port Pirie Herontwikkeling – Operationele update
In de loop van 2018 kende de TSL-hoogoven een succesvolle herstart met inbegrip van wat betreft werktijd, volume verwerkt materiaal en de verhouding residuen met hoge marges in de feed. Het verbruikte residu in de TSL-feed voor het tweede halfjaar van 2018 was ongeveer 60% van de algemene feedmix, wat het doel van 40% residu in de feed bij volledige herstart overschrijdt. Het volume materiaal dat verwerkt wordt in de TSL-hoogoven bleef ook kwartaal op kwartaal stijgen gedurende 2018 en zal verder stijgen tijdens 2019.

In december 2018 koos de Vennootschap ervoor om de sinterinstallatie bij Port Pirie niet te exploiteren om emissie van lood verder te reduceren dat het jaar geëindigd is onder het vastgestelde limiet. Daarnaast heeft Nyrstar ook onderhoudswerken op de TSL-hoogoven en hoogoven uitgevoerd in december 2018. Deze onderhoudsonderbrekingen hebben plaatsgevonden om een probleem met betrekking tot het afkoelen van de TSL-oven aan te pakken; en om het onderhoud van de hoogoven dat voorheen gepland was in januari 2019, verder te zetten. Op 15 december 2018 gingen de werkzaamheden van de TSL-hoogoven weer van start.

Samen met de voortgang van de herstart van de Port Pirie Herontwikkeling, zal het steeds grotere volumen van de intern geproduceerde residues verbruiken die opgeslagen zijn in Port Pirie. Meer interne residues worden geproduceerd voor verbruik bij Port Pirie, voornamelijk door de Hobart zinksmelterij, en de Port Pirie site blijft zinkdampen genereren voor verbruik in Hobart. Nyrstar is momenteel toekomstige projecten aan het evalueren om de verwerkingscapaciteit van de rookfabriek te verbeteren en het vermogen van de Port Pirie site te verhogen om de hogere halide inhoud van bepaalde gerecycleerde materialen te behandelen die verbruikt worden als feed voor de fabriek.  

Port Pirie Herontwikkeling – Financiële update
De Onderliggende EBITDA gegenereerd in het Metaalverwerkingssegment als gevolg van de Port Pirie Herontwikkeling wordt beïnvloed door een aantal macrovariabelen, zoals, maar niet beperkt tot, metaalprijzen, wisselkoersen, verwerkingslonen voor lood en energieprijzen, alsook operationele prestaties. Port Pirie’s Onderliggende EBITDA-bijdrage geeft ook de waardering van de intern geproduceerde residues weer die verwerkt worden bij Port Pirie, vooral deze die voortkomen uit Hobart. De winstgevendheid van het Metaalverwerkingssegment van beide Australische sites zijn onlosmakelijk verbonden door de grondstofstromen tussen de twee sites en zijn enkel mogelijk door de Port Pirie Herontwikkeling. Zonder de Port Pirie Herontwikkeling, zouden zowel de Hobart als de Port Pirie sites niet-operationeel zijn en zouden zij geen EBITDA bijdragen aan het Metaalverwerkingssegment.

Bij de voorbereiding van haar Business Plan, heeft Nyrstar een prognoseherziening gedaan van de verwachte Onderliggende EBITDA bijdrage van Port Pirie en Hobart. Het Business Plan, dat gebaseerd is op modellen van macroassumpties, operationele assumpties en productieassumpties (met geen bijkomende beperkingen), geeft de volgende Onderliggende EBITDA bijdrage aan, inbegrepen in het Metaalverwerkingssegment van de twee Australische smelters: 

Pro forma EBITDA EURm              2019F    2020F                 
Port Pirie                                          38          56
Hobart                                              57          69
Australische Metaalverwerking     95          125

Tussen 2016 en 2018 heeft Nyrstar waardevolle voorraden van intern geproduceerde residues opgebouwd in Port Pirie. Dit zal resulteren in een aanzienlijk voordeel in werkkapitaal in termen van liquide middelen wanneer deze historische voorraden worden verwerkt. In 2019 wordt dit voordeel geschat op ongeveer EUR 70 miljoen.

Onderliggende EBITDA guidance op Groepsniveau en productie update
Op 20 September 2018 heeft de Vennootschap een persbericht uitgebracht waarin werd meegedeeld dat de Groep waarschijnlijk een Onderliggend EBITDA resultaat voor het tweede halfjaar van 2018 zou vaststellen dat zich aanzienlijk onder het EUR 120miljoen resultaat zou bevinden dat bereikt werd in het eerste halfjaar van 2018. De Tussentijdse Managementverklaring die publiek werd gemaakt op 30 oktober 2018 gaf een Onderliggende EBITDA van 13 miljoen voor het derde kwartaal van 2018 aan als gevolg van een daling van de grondstofprijzen, de impact van historisch lage zinkverwerkingslonen en hogere energieprijzen in Europa. Gedurende het vierde kwartaal van 2018 bevonden grondstofprijzen, wisselkoersen en verwerkingslonen zich op een gelijkaardig niveau dan deze ervaren in het derde kwartaal van 2018. Echter, energieprijzen in Europa waren hoger en de Port Pirie site werd getroffen door onderbrekingen voor onderhoud voor het grootste deel van december 2018.

Vooral voor bovengenoemde redenen, verwacht de Vennootschap een totaal Onderliggend EBITDA resultaat te rapporteren van ongeveer EUR 110 miljoen tot EUR 130 miljoen voor het volledige jaar 2018. De Onderliggende EBITDA guidance in deze aankondiging is slechts een niet-geauditeerde schatting en kan mogelijks wijzigen wanneer de Vennootschap haar procedures voor het einde van het jaar finaliseert.

Metaalverwerking heeft ongeveer 1.06 miljoen ton zinkmetaal in 2018 geproduceerd, wat enigszins lager is dan de herziene 2018 guidance van 1.07 tot 1.09 miljoen ton, wat een 4% stijging ten opzichte van 2017 vertegenwoordigt. De jaar-op-jaar stijging in de zinkmetaalproductie vond plaats ondanks de geplande onderhoudsonderbreking in Auby, Balen, Clarksville en Hobart; en was ook ondersteund door de afwezigheid van materiële ongeplande onderbrekingen, die de productievolumes in 2016 en 2017 hadden beïnvloed. Echter, zink- en loodmetaalproductie werd beïnvloed tijdens het vierde kwartaal van 2018 door een beperktere voorraad grondstoffen.

  FY FY %   H1 H2 %
  2017 2018 Verandering   2018 2018 Verandering
               
Zinkmetaal ('000 ton)              
Auby  166  155 (6%)    78  78 0%
Balen/Pelt  249  275 10%    137  138 1%
Budel  248  268 8%    133  136 2%
Clarksville  117  101 (14%)    52  49 (5%)
Hobart  238  264 11%    129  136 5%
Totaal 1,019 1,064 4%   528 536 2%
               
Loodmetaal ('000 ton)              
Port Pirie 171 160 (7%)   69 90 30%
               
Andere producten              
Koperkathode ('000 ton) 4.2 4.3 1%   1.6 2.7 65%
Zilver (miljoen troy ounces) 13.6 13.8 1%   4.9 8.9 8%
Goud (‘000 troy ounces) 72.6 73 1%   25.7 47.3 84%
Indiummetaal (ton) 29.8 42.6 43%   21.4 21.2 (1%)
Zwavelzuur ('000 ton) 1,266 1,364 8%   653 712 9%

In 2018 produceerden de mijnwerkzaamheden van Nyrstar ongeveer 139kt zink in concentraat , een stijging met 14% in vergelijking met 2017. De totale mijnproductie van zink in concentraat in 2018 valt enigszins onder de herziene verwachtingsvork voor het volledige jaar van 140 tot 150kt. Dit lager productieniveau van zink in concentraat is hoofdzakelijk te wijten aan de teleurstellende productie in de mijnen van Langlois en van Middle Tennessee en de commerciële productie in de mijn van Myra Falls die iets later begon dan verwacht werd aan het begin van het jaar en de impact van de onderbreking van de ertswinning tegen het einde van het jaar om de tekortkomingen tegemoet te komen die geïdentificeerd werden in de nalevingsorders van het Ministry for Energy, Mines & Petroleum Resources in British Columbia.

'000 ton FY FY %   H1 H2 %
tenzij anders aangegeven 2017 2018 Veranderingg   2018 2018 Veranderingg
               
Totaal gemalen erts 3.238 4.080 26%   2.075 2.006 (3%)
               
Zink in concentraat              
Myra Falls - 0.6 -   - 0.6 -
Langlois 34 24 (31%)   12 12 5%
East Tennessee 66 76 15%   36 40 12%
Middle Tennessee 22 39 75%   22 17 (26%)
Totaal 123 139 14%   70 70 0%
               
Andere metalen              
Koper in concentraat 2.1 1.6 (21%)   0.8 0.9 7%
Zilver (‘000 troy oz) 553 440 (20%)   214 226 6%
Goud (‘000 troy oz) 1.9 2.0 4%   0.7 1.3 72%

Liquiditeit, werkkapitaal, strategische zink hedges en buitenlandse valuta hedges
Nyrstar is dalingen van werkkapitaal blijven ervaren tijdens de periode sinds de aankondiging van de Vennootschap van 6 december 2018. De Vennootschap blijft haar cash en voorraadniveaus nauwkeuring beheren en is bijkomende maatregelen aan het overwegen om haar liquiditeitspositie verder te verbeteren.

Gedurende het vierde kwartaal van 2018, heeft de Vennootschap het cash voordeel van haar 166kt zinkmetaal forward hedges afgewikkeld en gerealiseerd voor het Mijnsegment. Een positieve waarde voor afwikkeling in cash van USD 82 miljoen werd verkregen in het vierde kwartaal van 2018 en een Onderliggend EBITDA voordeel zal gerealiseerd worden in de loop van 2019. Vanaf eind januari 2019 is Nyrstar begonnen met het verminderen van haar strategische transactionele hedging ratio voor haar blootstelling aan buitenlandse valuta. Deze vermindering van haar strategische transactionele hedging is vooral te wijten aan een vermindering in buitenlandse valuta hedging capaciteit.

Rapporteringsdatum voor het volledige jaar 2018
Om af te stemmen met het lopende nazicht van de balansstructuur, zal Nyrstar’s geconsolideerde financiële verslaggeving voor de twaalf maanden die eindigden op 31 december 2018 die voorheen werd verwacht bekendgemaakt te worden op 21 februari 2019,  nu uitgesteld worden naar 30 april 2019. De Jaarlijkse Algemene Vergadering zal uitgesteld worden naar 25 juni 2019.

Over Nyrstar

Nyrstar is een wereldwijde multi-metaalonderneming met een positie als marktleider in zink en lood en een groeiende positie in andere basismetalen en edele metalen die als essentiële grondstoffen worden aangemerkt in de snelle verstedelijking en industrialisatie van onze veranderende wereld. Nyrstar onderneemt mijnbouw-, smelterij- en andere activiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australië en biedt werk aan ongeveer 4.100 mensen. Nyrstar is gevestigd in België en heeft haar hoofdkantoor in Zwitserland. Nyrstar is genoteerd aan de Euronext Brussels onder het tickersymbool NYR. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Anthony Simms -        Hoofd Beleggerrelaties T: +41 44 745 8157     M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Franziska Morroni  -  Hoofd Corporate Communications T: +41 44 745 8295  M: +41 79 719 2342  franziska.morroni@nyrstar.com

Bijlage