TransCanna neemt aankoopoptie op volledig afgesloten cannabisfaciliteit van meer dan 18.200 m² op een terrein van ruim 2,6 hectare

VANCOUVER, British Columbia, Feb. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TransCanna Holdings Inc. (CSE:TCAN: XETR: TH8) (“TransCanna” of de “Onderneming”) maakt bekend dat de Onderneming op 1 februari de overdracht heeft goedgekeurd van een vastgoedoptie (de “Optie”) van haar CEO, Jim Pakulis, voor de aankoop van een grond-, gebouw- en activapakket (het “Eigendom”) dat bestaat uit een bestaande faciliteit van meer dan 18.200 m² op een terrein van ruim 2,6 hectare en cannabisverpakkings- en verwerkingsinstallaties. De aankoopprijs voor het Eigendom, indien de optie wordt gelicht, bedraagt in totaal US$ 15 miljoen, contant te betalen. In de afgelopen twee jaar zijn voor ongeveer US$ 8 miljoen aan aanpassingen uitgevoerd voor de inrichting van een verticaal geïntegreerde cannabisfaciliteit.

De verkoper van het Eigendom, die onafhankelijk is van de Onderneming, is gespecialiseerd in de bouw van USDA-conforme, commerciële HVAC-installaties in de Verenigde Staten.  Daardoor heeft de verkoper alle verbeteringen aan de faciliteit uitgevoerd, waarvan de meeste conform de USDA-standaarden.  De gebruiksbestemming van de faciliteit omvat afdelingen voor transport en distributie, extractie, productie, een bottelarij en kweek- en groeiruimtes.  Een voorwaarde voor de aankoop van het Eigendom is de verhuur van een deel van de ruimte aan een extern testlaboratorium.  De faciliteit zal tot ongeveer 500 medewerkers in dienst hebben, in twee shifts van 8 uur, afhankelijk van de vraag.  De faciliteit is gevestigd in een voor cannabis bestemd gebied in het noorden van Californië.  

De voorlopige bouwplannen voor het bijkomende areaal omvatten ruim 37.000 m² voor een volledig afgesloten kwekerij van twee verdiepingen.  In afwachting van de uitvoering van de definitieve documenten hebben de Onderneming en de verkoper een overeenkomst gesloten op grond waarvan de verkoper een consultant van de Onderneming zal worden, onder meer voor het beheer van de bouw van de bijkomende faciliteit, indien de Vennootschap besluit deze faciliteit te bouwen. 

“Met de recente aanpassingen ter waarde van $8 miljoen is dit een van de grootste verticaal geïntegreerde cannabisfaciliteiten in Californië. Het beoogde gebruik van de faciliteit is de overdracht en internalisering van merkbedrijven die wij overnemen of zelf oprichten. Daardoor zullen wij volledige controle hebben over ons kweek- en groeiproces en over de productie, extractie en distributie.  Wij geloven dat de consistentie van ons ecosysteem en de schaalgrootte die wij kunnen aanbieden TransCanna een portefeuille van premiummerken zal opleveren waarvan de verkopers en hun klanten op hun beurt zullen profiteren”, zo zegt Jim Pakulis, CEO van TransCanna.   

De heer Pakulis betaalde een niet-terugbetaalbaar onderpand van US$ 250.000 aan de verkoper van de faciliteit om de Optie vast te leggen en hij is voor deze kosten vergoed conform de overdrachtsovereenkomst die hij is aangegaan met de Onderneming. In het kader van de overdracht zijn er geen andere betalingen verschuldigd aan de heer Pakulis. Aangezien de heer Pakulis de CEO en een van de bestuurders van de Onderneming is, vormt de overdracht van de Optie aan de Onderneming een “transactie met een verbonden partij”, zoals gedefinieerd in Multilateral Instrument 61-101 betreffende de bescherming van minderheidsaandeelhouders in bijzondere transacties (“MI 61-101“). De Onderneming maakt gebruik van vrijstellingen van de formele vereisten voor de waardering en de goedkeuring van minderheidsaandeelhouders die beschikbaar zijn onder MI 61-101. De Onderneming maakt gebruik van vrijstellingen van de formele vereisten voor de waardering en de goedkeuring van minderheidsaandeelhouders die beschikbaar zijn onder MI 61-101, in het bijzonder de vrijstellingen zoals voorzien in artikel 5.5(a) en 5.7(1)(a) van MI 61-101, aangezien de reële marktwaarde van de transactie, voor zover deze de betrokken partijen betreft, niet meer dan 25% van de marktkapitalisatie van de Onderneming bedraagt. De raad van bestuur van de Onderneming heeft de overdracht van de Optie goedgekeurd, waarbij de heer Pakulis zijn belang in de overdracht heeft bevestigd en zich heeft onthouden van de stemming over de overdracht.

De faciliteit heeft momenteel geen vergunning voor cannabis, noch is de aankoop afhankelijk van de verwerving van deze vergunningen. De Onderneming is van plan in februari alle noodzakelijke vergunningsaanvragen in te dienen bij de bevoegde instanties.  Afhankelijk van de ontvangst van de noodzakelijke vergunningsgoedkeuringen op lokaal niveau, zal de Onderneming de vereiste vergunningsaanvragen indienen bij de staat Californië.

In overeenstemming met de Optie heeft de Onderneming tot 15 maart de tijd om haar optie te lichten en de aankoop af te ronden.

Zodra de financiering voor de aankoop rond is, zal de Onderneming dit bekendmaken.  Er is nog ongeveer $1,5 miljoen nodig om de aanpassingen aan de faciliteit te voltooien en de faciliteit volledig operationeel te maken.

Indien de Onderneming doorgaat met de aankoop van het Eigendom, moet er een succesvergoeding van maximaal 2.000.000 gewone aandelen worden betaald aan Haywood Securities Inc. voor het financiële advies dat is verstrekt aan de Onderneming.

Daarnaast heeft de Onderneming een overeenkomst met Haywood Securities Inc. gesloten over een adviesvergoeding van $ 110.000 in verband met de beursintroductie van de Onderneming via de uitgifte van 56.266 gewone aandelen tegen een prijs van $ 1,955 per aandeel. De aandelen zullen onderworpen zijn aan een blokkeringsperiode van vier maanden die eindigt op 2 juni 2019.

Over TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. is een Canadese onderneming die via haar 100%-dochterondernemingen in Californië merk-, transport- en distributiediensten aanbiedt aan diverse sectoren, waaronder de cannabismarkt.

Meer informatie vindt u op de website van de Onderneming: www.transcanna.com. U kunt ook contact opnemen met de Onderneming via e-mail: info@transcanna.com.

Namens de Raad van Bestuur

James Pakulis
President en Chief Executive Officer

Tel.: (604) 609-6199

De informatie in dit persbericht bevat bepaalde gegevens en verklaringen over het standpunt van het management ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen, verwachtingen, plannen en vooruitzichten die toekomstgerichte verklaringen vormen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op veronderstellingen die onderhevig zijn aan aanzienlijke risico's en onzekerheden. Vanwege deze risico's en onzekerheden en als gevolg van diverse factoren kunnen de werkelijke resultaten, verwachtingen, verwezenlijkingen of prestaties wezenlijk verschillen van degene zoals verwacht en geïndiceerd door deze toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de verwachte aankoop van de faciliteit, de voorwaarden van de aankoopovereenkomst, de betaling van makelaarsvergoedingen, het vermogen van de Onderneming om de financiering rond te krijgen en de ontvangst van de vereiste vergunningen voor de faciliteit. Tal van factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van deze toekomstgerichte verklaringen en de resultaten in de toekomst. Hoewel de Onderneming van mening is dat de verwachtingen zoals weerspiegeld in de toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn, kan ze geen garanties geven dat de verwachtingen van enige toekomstgerichte verklaringen correct blijken. Behalve voor zover wettelijk vereist, wijst de Onderneming elke intentie en verantwoordelijkheid af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien ter weerspiegeling van werkelijke resultaten, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen, gewijzigde veronderstellingen, wijzigingen in factoren die dergelijke toekomstgerichte verklaringen beïnvloeden of anderszins.

Noch de Canadian Securities Exchange noch zijn Regulation Services Provider (zoals gedefinieerd in het beleid van de Canadian Securities Exchange) aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de geschiktheid of juistheid van dit bericht.

Contactgegevens bedrijfscommunicatie:
NetworkNewsWire (NNW)
New York, New York
www.NetworkNewsWire.com 
212.418.1217 Kantoor
Editor@NetworkNewsWire.com